1 10 40 8 13 13 17 11 20 5 5 5 11 7 7 7 11 8 16 13 16 10 16 8 16   13 13 13 13 13 13 13 13 13   3 4 4 4 4 25 15 35 10 10 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 4 4 4 4 40 25 8 8 8 8 8 8 8 8 13 7 10 9 9 9 9 9 11 10 11 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 4 4 4 25 20 15 15 10 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 4 4 4 40 10 10 10 10 10 13 12 12 12 3 4 4 4 4 30 30 25 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 30 15 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 4 4 21 15 5 12 10 10 17 12 9 12 5 17 6 6 5 5 17 15 3 15 10 10 6 60 10 10 15 20 20 3 4 4 12 35 80 3 2 12 5                      
2 ALGEMENE APPARAAT GEGEVENS             (1) NOZZLES     (2)   Afdek,Afb(4),Afb(v)               EQUIPMENT DATA SHEET VOORBEREIDINGSFORMULIER  STELLINGBOUW     BLAD: E-0106-It.01-rev:0 Manuren / kosten Planning codes VOORBEREIDINGSFORMULIER  ISOLATIE   BLAD: E-0106-It.02-rev:0         Eenheidsprijzen/uren/kosten Planning codes Voorbereidingsform. Steekfl./Wtb/Persen BLAD: E-0106-It.03+04-rev:0 Normuren/factoren/uren Planning codes Voorbereidingsformulier cleaning   BLAD: E-0106-It.06-rev:0   VOORBEREIDINGSFORMULIER Electra & Intrumentatie BLAD: E-0106-It.09-rev:0                     VOORBEREIDINGSFORMULIER SCHILDEREN BLAD: E-0106-It.10-rev:0   Materialen status           BLAD: E-0106-It.Mat-rev:0   Planning Fragment           Revisie Index Multidisciplinaire Scope Uitwerking BLAD: E-0106-rev:0
3       Romp/TOP Pijp/Bodem Position Loc. Naam Ins. Sca Kra Op.sf/afk Per.stfl th (2) Mat size(") Rating Type Gask. MESC Class Studbolts  Aant. MESC Company Comp/Loca Job-omschrijving Inspecteren equipment Won L000001 Area Area:1   Aanname: Mangatwacht zit in stellingploeg     Won L000001 Area Area:1                                     Isolatie : Warm -> invullen Warm of Koud       Won L000001 Complexe werkzaamheden ( invullen . of ! ) -> . Area Area:1       Won L000001         Area Area:1       Won L000001 Area Area:1                       Won L000001 Area Area:1         Won L000001 Area Area:1                   Won L000001 Area Area:1       Won L000001   Area Area:1 Won   L000001          
4 V,W,C Werk Druk (WW->in/uit) barg 5,8 1,5 E-0106:01--N1 bodem Inlaat,kop,kw n n     j 12,7   A106B 8 150#-WN - - - 3/4" x 105 8 - Plant Plant1 Locatie omschrijving Begane grond , westkant, T-101 Equip  No  : E-0106 Unit U-100   VGWM : .   Stelling mont./demont ( excl.fact.) is --> 0,3 manuur per M3     Equip  No  : E-0106 Unit U-100   VGWM : .   Beplating afhalen : Nee -> invullen Ja of Nee ( voor act.nr. 049 rn 955) Equip  No  : E-0106 Material status (l=Ldel, s=Sdel, o=ord,d=del)-> s Unit U-100 F=A*B*C*D I=F*H+G     Equip  No  : E-0106 Unit U-100     Equip  No  : E-0106 Unit U-100       Equip  No  : E-0106       Unit U-100     Equip  No  : E-0106 Unit U-100 PathName 0               Equip  No  : E-0106 Unit U-100   Equip  No  : E-0106   Unit U-100 Equip  No  :   E-0106          
5 V,W,C Ontwerp Druk barg 4,0 4,9 E-0106:01--N2 top Uitlaat,kop,kw n j     j 12,7   A106B 8 150#-WN - - - 3/4" x 105   - TAG E-0106 Kostenplaats KP1 Abs.elev.centerline 1     Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1   -   Stelling mont./demont ( excl.fact.) is --> 0,1 manuur per M2     Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1   -       Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1 G=A*E ( niet normuren altijd excl.factoren )     Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1     Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1 VGWM :     Job-omschrijving Inspecteren equipment       K.P. KP1 VGWM :   Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1 FileName 0               Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1   Job-omschrijving Inspecteren equipment   K.P. KP1 Job-omschrijving Inspecteren equipment Revisie 0  
6 V,W,C Test Druk barg 5,6 7,0 N3 bodem Inlaat,romp,condens. n n   j j 14,3   A106B 12 150#-WN - - - 7/8" x 115   - Won L000001 Rapportage Code 42 Rel.elev.centerline 1     Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42     Monteren neemt 60% van de totale tijd     Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42     10% 35% 35% 35% 10% 35% 10% 10% Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42   I     Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42     Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42       Equip type: HE-Fixed Tube       R.C. 42 -   Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42 InternetPath 0               Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42   Equip type: HE-Fixed Tube   R.C. 42 Equip type:   HE-Fixed Tube Datum ..-..-'96  
7 V,W,C Herbeproev.druk barg 5,2 6,3 N4 top Uitlaat,romp,condens. n j   j j 14,3   A106B 12 150#-WN - - - 7/8" x 115   - Unit U-100 Product system PS-001         Locatie omschrijving Begane grond , westkant, T-101 Pro.sys. PS-001     Huur is gem.Nfl 0,10 per dag/M3 en 0,05 dag/m2     Locatie omschrijving Begane grond , westkant, T-101 Pro.sys. PS-001     Manuurtarief ( isoleerder/plaatwerker ) -> 51,05   45% 45% 35% 10% 45% 10%   Locatie omschrijving Begane grond , westkant, T-101 Pro.sys. PS-001   Norm+     Locatie omschrijving Begane grond , westkant, T-101 Pro.sys. PS-001     Locatie omschrijving Begane grond , westkant, T-101 Pro.sys. PS-001       Locatie omschrijving Begane grond , westkant, T-101       Pro.sys. PS-001 -   Locatie omschrijving Begane grond , westkant, T-101 Pro.sys. PS-001 SheetName E-0106             Locatie omschrijving Begane grond , westkant, T-101 Pro.sys. PS-001   Locatie omschrijving Begane grond , westkant, T-101   Pro.sys. PS-001 Locatie omschrijving Begane grond , westkant, T-101 Door    
8 V,W,C Werk Temp (WW->in/uit) Celc. 80,0 43,0 E-0106:01--N5   Vent,romp,condens. n j       8,7   A106B 2 150#-WN - - - 7/8" x 80   - Area Area:1 Loc.coördinaten A2                       Loc.co. A2     Manuur kosten is gem. Nfl 46,0 Per uur    Verdeling Planning-uren                Loc.co. A2        Berekening aantal Manuren voor Planning  Verdeling Planning-uren                    Loc.co. A2   C D E F G H N.norm                       Loc.co. A2                 Loc.co. A2                                         Loc.co. A2     X                 Loc.co. A2 SheetSort MTL                         Loc.co. A2             Loc.co. A2                    
9 V,W,C Ontwerp Temp Celc. 150,0 80,0 N6   Drain,romp,condens. n n       8,7   A106B 2 150#-WN - - - 5/8" x 80   -   Plattegrond         Opmerkingen:         Revisie: 0 d.d. ---- Door: -----                 Hoogte[1] Factor[2]       Huur Huur Manuur Totale Stelling Inw.Stel. Stelling Inw.Stel. Stelling Revisie: 0 d.d. - Door: AFMETINGEN ( dia afronden op 10,  M2 afronden op 0.1 )   Eenheids Bedrag     Bedrag % toewij- % v.bedrag Geschatte % bedrag Manuur Totaal Isol.bepl. Isol.dem Isol.dem Isol.mon. Isol.mon. Isol.mon. Isol.mon. Isol.bepl. Revisie: 0 d.d. ----     Door: -------   A B Kraan Extra Niet Norm u. Niet norm Stop Incl.Fac- Veilig- Stekers Open. Op./vrijg. Dem. Dem. Bundel Borste- Mod. Kotter Bundel Bundel   Mont. Mont. Bolt Ten- Equipm. Floating Alg.dicht Stekers Revisie: 0 d.d.         Door: -------         Revisie: 0 d.d. ---- Door: --     tijdelijke Distri- Electra Instrum. Electr Instrum. Local Instr. Testen Revisie: 0 d.d. ----   Door: -         Epico-     Revisie:     Datum: ---- Door:  -----         aan Lev. deel X                   Revisie       Discipline Item Scope                 Manuren Kosten
10 V,W,C Inhoud Dm3     E-0106:01--N7   Vent,kop,kw n j       8,7   A106B 2 150#-WN - - - 5/8" x 80   -  
 
        -       S.boek       Stelling    [3]  [4]  [5] Aanp.[6] Aan-[7] Height[8] Factor Inw. Man- Oppervl. Volume Periode Kosten Kosten Kosten Mont. Mont. aanpass. Demont. Demont.     S.boek     Dia/ " /  <- voor oppervlak berekening--> Bewer- Isolatie Tracing Uitvoereing   Prijs excl. excl. corr. Correc. Extra incl.corr. zing aan voor manur. Prefab voor manur. tarief Manuren Dem.(25j) (Warm) (Koud) (Koud) Flenz.Kd (Warm) Flenz.Wa mont.(25j)     S.boek Werkomschrijving diam: size lbs/S   Norm Factor Factor Norm Incl.Fac. Excl.Fac- factor toren heid Zetten Mang/Luik Equipm. Intern. Extern. Trekken len (ndo) Internals werk Retuben Plaatsen Persen Internals Externals sioning Sluiten headtest heidstest trekken     S.boek   Equip- Buiten                   S.boek         Norm   verlichting butie Afkopp. Afkopp. Aansl+test Aansluit. I-test Looptest Bev.syst.     S.boek     Ontwerp   Opp.   Opp. Verf     teren Stralen Schideren         Size   Mat Pipe Gasket   aan Mat tal tijd lev.aan Planning Planning   Phase             Rev Datum     A Algemeen A1 VGWM v Mangatwacht voor stell.bouw,isol,schild,stfl,mech,instr.        
11 V,W,C Corrosie toeslag mm 1,0 3,0 E-0106:01--N8   Drain,kop,kw n n       8,7   A106B 2 150#-WN - - - 5/8" x 80   -           It. Rev. Item Omschrijving Lokatie Lokatie-omschrijving Nummer Code H L W Uren tal Base pl.   Werk uren M2 M3 (Dagen) (Nfl) (Nfl) (Nfl) 020 050 r1 ??? 980 It. Rev. Item Omschrijving Lokatie M2 L B H Aantal king Dikte ja/nee Specificatie M2 corr.factor Factor Factor Factor Factor Manuren incl.prefab bedrag !! excl.prefab 1994/95 vr. Plann. 049 050 051 851 852 950 952 955 It. Rev. Item Omschrijving Handeling t.b.v. mm " #/.. Aantal Uren     Uren   Totaal 1,00 Totaal - 100 150 200 240 250 300 395 430 435 440 550 600 780 790 795 800 810 815 900 It. Rev. Item Omschrijving ment Diam. Aantal Dikte Lengte Schoonmaak omschrijving VGWM It. Rev. Item Omschrijving Handeling Lokatie Aantal Uren Totaal - - 160 170 860 870 880 890 895 It. Rev. Item Omschrijving Locatie Max.temp Afm. Norm Aantal M2 systeem U.R. Bedrag 770 935 940 It. Rv. Lokatie Naam (") Rating soort Class Code Type / Kleur Aant. Studbolts  tal Code Nod. (mnd) (Paraaf) Act.ID Code It.   Description Duration Resource Manhours Predecessors Successors It. Nr dd-mm-yy Gereviseerd door Revisie Omschrijving         v #NAAM?    
12 V,W,C Medium Shell / Top   Condensaat                                                 1   01 X Stelling Dem./Mont.                                                 1   02 X Isolatie Demonteren/Monteren                                                             1     v VGWM           Sheet 1/2                                                         1   06 X SCHOONMAKEN                   1   09b X Distributie                             1   10a X Schilderwerk inwendig:                         1   E-0106:01--N1-bodem Inlaat,kop,kw 8 150#-WN A106B - - -   3/4" x 105 8 - - -   E-0106A020 020 E-0106 A Erect scaffolding 4 SCA 6,24   E-0106A050 1 A 21-09-00 Bayze SD International Eerste generatie     A2 Krit.werk nvt   - -
13 V,W,C Medium Pijp / Bodem   Koelwater                                                 2       Uitwendig t.b.v.                                                 2       Bolfront Koppen 780,00       2,0 10 60 N A142-B150 0 120[9] 240 1,00 1,00 240 88 211,20 0,00 211,20 51,05 4,14 - 1,86 0,00 0,00 0,00 1,86 0,41 - 2     Pluggen scherm Mont/Dem Veiligheid!!       1   1,0 1,0 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 2,00                                       2       Kop E-0106 804 2     Op spuitplaats/Hoge Dr./Pistool   2       Vrijschakelen Veld:....... - - -  1 1,00 1,00   1               2       Epikote Koolteren Pijpplaat 150 804   1,0               2   E-0106:01--N2-top Uitlaat,kop,kw 8 150#-WN A106B - - -   3/4" x 105 8 - - -   E-0106A050 050 E-0106 A Remove insulation 4 INS 9,68 E-0106A020 E-0106A100 2             A3 L.D.mat. nvt   - -
14 V,C Gew.leeg / Totaal geďnst. Kg 1.800,0                                                 3     Steekfl,koppen E-106,rondom -   S 2,0 4,5 1,5   2,0 bg 1,0 1,0 8,1 0,0 27,0 10,0 27,0 372,6 399,6 4,9   0,0   3,2 3     Romp Volledig i.v.m. US 780,00       2,2 10 60 N A142-B150 0 120 264 1,00 1,00 264 88 232,32 0,00 232,32 51,05 4,55 - 2,05 0,00 0,00 0,00 2,05 0,46 - 3   - - -           1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00 0,00                                       3   Bundel;vast E-0106 3/4" 800 2,03 2426 In plant/Hoge Druk/Pistool   Afzetting !! 3     - - - - -  0 0 0,00   0               3                             3   N3-bodem Inlaat,romp,condens. 12 150#-WN A106B - - -   7/8" x 115 12 - - -   E-0106A100 100 E-0106 A Spading 4 CON 4,60 E-0106A050 E-0106B200 3             A4 Opmerking nvt   - -
15 V,C Gewicht deksel/kop Kg -                                                 4             L   1,0 1,5   2,0 bg 1,0 1,0 0,3 3,0 0,0 10,0 1,5 13,8 15,3 0,2   0,0   0,1 4     Sluitrand Koppen 780,00       2,0 2+4 60 N B150 0 120 240 1,00 1,00 240 100 240,00 0,00 240,00 51,05 4,70 - 2,12 0,00 0,00 0,00 2,12 0,47 - 4   - - -           1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00 0,00                                       4                       4     - - - - -  0 0 0,00   0               4                             4   N4-top Uitlaat,romp,condens. 12 150#-WN A106B - - -   7/8" x 115 12 - - -   E-0106B200 200 E-0106 B Open Equipm.(Heads /Rest of Manh./ manway trays) 8 CON 22,92 E-0106A100 E-0106B300 4         B Civiel B1 Stelling                    
16 WW Gewicht waterkast Kg -                                                       5             R1       2,0 1,0   1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 10,0 0,0 92,0 92,0 1,2   2,0   0,8 5                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5   03 X STEEKFLENZEN ZETTEN en/of TREKKEN+MANGATEN Openen/Sluiten                                                                 5                       5     - - - - -  0 0 0,00   0               5   Schilderwerk uitwendig:                         5   E-0106:01--N5- Vent,romp,condens. 2 150#-WN A106B - - -   7/8" x 80 4 - - -   E-0106B300 300 E-0106 B Bundle pulling 2 SUB 2,00 E-0106B200 E-0106B350 5             B2 Isolatie        
17 WW Gewicht bundel Kg -                                         Plant-Noord  Belangrijke Maten   6                             1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0   0,0   0,0 6       Leiding N1 , N2 8,00       2,0 10 60 N A170-B150 0 33,45 66,9 1,00 1,00 66,9 88 58,87 0,00 58,87 51,05 1,15 - 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52 0,12 - 6       Steekflens Zetten/trekken Operatie   12" 150# 2 2,60 1,0 1,0   5,20 0,00 1,00 5,20   2,60                                   2,60 6                       6   09a X Electrical                             6   Uit NDO Onderzoek:                         6   N6- Drain,romp,condens. 2 150#-WN A106B - - -   5/8" x 80 4 - - -   E-0106B350 350 E-0106 B Cleaning in plant 4 CLO 3,00 E-0106B300 E-0106B360 6             B3 Schilderen        
18 WW Warmte uitw.opp. M2 71,5                                      
 
L = 3510   7                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 7     Hoedkap N1 , N2 8,00       2,0 2+4 60 N B150 0 18,30 36,6 1,00 1,00 36,6 100 36,60 0,00 36,60 51,05 0,72 - 0,32 0,00 0,00 0,00 0,32 0,07 - 7   Steekflens Zetten/trekken Operatie   8" 150# 2 2,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00   2,00                                   2,00 7                       7       Aarde Brengen / Verwijderen - - -  1 0,70 0,70     0,35   0,35         7     Romp[10]   804   1,0               7   E-0106:01--N7- Vent,kop,kw 2 150#-WN A106B - - -   5/8" x 80 4 - - -   E-0106B360 360 E-0106 B Cleaning in yard 4 CLO 3,00 E-0106B350 E-0106B395 7             B4 Cleaning        
19 WW Pijp                   n,OD,Th,L   508-3/4"x2.03x2426                                         H = -   8                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 8                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 8                       8     Electrical Tracing Brengen / Verwijderen - - -  1 0,60 0,60     0,3   0,3         8   Stomp N3                       8   E-0106:01--N8- Drain,kop,kw 2 150#-WN A106B - - -   5/8" x 80 4 - - -   E-0106B395 395 E-0106 B Brushing for N.D.E. 4 CLO 20,40 E-0106B360 E-0106B400 8             B5 Firepr./bet.        
20 WW Pluggen dxdxL 3/4" Furmanite                                         O.D. = 782   9                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 9     Leiding N3 , N4 12,00       2,0 10 60 N A170-B150 0 55,25 110,5 1,00 1,00 110,5 88 97,24 0,00 97,24 51,05 1,90 - 0,86 0,00 0,00 0,00 0,86 0,19 - 9   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 9                       9     - - - - -  0 0 0,00     0   0         9   Stomp N4                       9   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0106B400 400 E-0106 B US - N.D.E. Testing 4 INP 5,50 E-0106B395 E-0106B415 9         C Wtb   Fase 1, tijdens afsteekperiode ( reďmbursable contract )          
21 Vat Soort filter   -                                         t-shell = 10   10                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 10     Hoedkap N3 , N4 12,00       2,0 2+4 60 N B150 0 21,10 42,2 1,00 1,00 42,2 100 42,20 0,00 42,20 51,05 0,83 - 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,08 - 10   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 10                       10     - - - - -  0 0 0,00     0   0         10   Stomp N6                       10   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0106B415 415 E-0106 B First inspection 4 INP 4,00 E-0106B400 E-0106B550 10             C1:01 Afsteken tbv operatie   nvt              
22 Vat Afmetingen filter mm -                                         t-head = 10   11                             1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0   0,0   0,0 11                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 11   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 VERVUILING GEGEVENS 11     - - - - -  0 0 0,00     0   0         11       . 0                       11   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0106B550 550 E-0106 B Install Bundle 2 CON 2,00 E-0106B415 E-0106B600 11               Openen t.b.v. ontluchting:      
23 V,C Aantal Filter elem. / Schotels   -                                         Elev.abs = 1000   12                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 12     Leiding N5 t/m N8 2,00       4,0 10 60 N A170-B150 0 35,15 140,6 1,00 1,00 140,6 88 123,73 0,00 123,73 51,05 2,42 - 1,09 0,00 0,00 0,00 1,09 0,24 - 12   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 JAAR     12     - - - - -  0 0 0,00     0   0         12   . 0                       12   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0106B600 600 E-0106 B Testing leak/hydro 8 CON 14,40 E-0106B550 E-0106B700 12             C1:02 Openen mangat     
24 Vat Gaas afm/mesh   -                                         Elev.rel = 1000   13                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 13     Hoedkap N5 t/m N8 2,00       4,0 2+4 60 N B150 0 14,00 56 1,00 1,00 56 100 56,00 0,00 56,00 51,05 1,10 - 0,49 0,00 0,00 0,00 0,49 0,11 - 13   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 96       Aard van de vervuiling       Graad van vervuiling Opmerking 13     - - - - -  0 0 0,00     0   0         13   . 0                       13   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0106B700 700 E-0106 B Final inspection 4 INP 2,00 E-0106B600 E-0106B800 13             C1:03        
25 V,C Isolatie dikte mm -                                         Cl. Elev. = 1500   14                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 14                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 14   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 - - - - Teer-Visceuse producten - Geen/Schoon -   14     - - - - -  0 0 0,00     0   0         14                             14   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0106B800 800 E-0106 B Close Equipment 8 CON 0,00 E-0106B700 E-0106B900 14             C1:04        
26 V,W,C Uitstoom temp.( vr schild.werk) Celc. -                                           15                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 15                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 15   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00           - Gering   -     15     - - - - -  0 0 0,00     0   0         15                             15   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0106B900 900 E-0106 B Remove Spades 4 CON 4,60 E-0106B800 E-0106C950 15             C1:05        
27                                             16       Inwendig t.b.v. skirt  etc.                                                 16                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 16   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 - - - - Zachte aanslag- ( slib,sludge,zand )       - Matig   -     16   09c X Verlichting                             16       Uit andere redenen:                         16   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0106C950 950 E-0106 C Install Insulation 4 INS 9,68 E-0106B900 E-0106C952 16             C1:06        
28 TOEGEPASTE MATERIALEN                                           17                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0[11]   0,0   0,0 17                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 17   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00           - Redelijk   -     17       Looplamp Brengen / Verwijderen - - -  1 1,00 1,00 1                 17                             17   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0106C952 952 E-0106 C Install Insulation by Flanges 4 INS 2,15 E-0106C950 E-0106C980 17               Fase 2, tijdens Turn Around periode ( Lump-sum )            
29 Col. Top -                                             18                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 18                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 18   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 - - - - Harde aanslag - ( cokes-polymers )       - Sterk   -     18     Verdeelset Brengen / Verwijderen - - -  1 1,00 1,00 1                 18                             18   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0106C980 980 E-0106 C Remove scaffolding 4 SCA 4,16 E-0106C952   18               Uitwendig                    
30 V,W,C Romp   HII DIN 17155                                           19                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 19                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 19   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00           - Zwaar   -     19     - - - - -  0 0 0,00 0                 19                             19   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                       19             C2:01 Mangat dem mon kraan      
31 WW Koppen   HII DIN 17155                                           20                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 20                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 20   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 - - - - Roest - (Scaling )       - Verstopt   -     20     - - - - -  0 0 0,00 0                 20                             20   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                       20             C2:02 Flensverbinding dem mon      
32 WW Pijpenplaat   A105-73,clad                                           21       Inwendig in equipment                                                 21                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 21   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00                       21   08 X Instrumentatie                             21                                 21   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:03 Opvangen leidingwerk    takel    
33 V,W,C Pijpen / Bodem (V,C)   8111-CDA 706                                           22                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0[12] 0,0 0,0   22                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 22   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00         Cleaning: 2 man + wagen incl.bediener     Activiteit nr. 350         22       Instrum: Afkoppelen /Aansluiten - - -  1 1,00 1,00       0,5   0,5       22                             22   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:04 Kop          
34 WW Keerschotten   HII DIN 17155                                           23                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   23                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 23   Vat/col-> - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00     0,00                           0,00         Cleaning uur Manuren / -kosten Equip.uren / -kosten Totaal 23     Instrum: Afkoppelen /Aansluiten - - -  1 1,00 1,00       0,5   0,5       23                             23   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:05 Waterkast          
35 V,W,C Lining   B171 alloy 706/                                           24                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   24                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 24   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00     0,00                           0,00       It. Omschrijv. Cleaning in de plant     Code tarief uren prijs uren prijs Prijs 24     - - - - -  0 0 0,00       0   0       24                             24   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:06 Einddeksel          
36 V,C OutletBasket   -                                           25                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   25                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 25   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00     0,00                           0,00       2 Kop     Bedrijfs service medewerkers     A2A 43,25 3,0 129,8     129,75 25     - - - - -  0 0 0,00       0   0       25                             25   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:07 Floating Head Deksel          
37 V,C Vulling / Schotels   -                                           26                             1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   26                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 26   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00     0,00                           0,00                 0,0 0,0     0,00 26     - - - - -  0 0 0,00       0   0       26                                 26   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:08 Assistentie t.b.v.bundel trek zett.      
38 V,C Demister   -                                           27                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   27                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 27   04a X DEMONTEREN / MONTEREN         Sheet 2/2                                                             Mangatwacht   43,25 0,0 0,0     0,00 27     - - - - -  0 0 0,00       0   0       27                             27   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:09 Anodes dem mon      
39 V,W,C Stud Bolts Uitw. A193 B7                                           28                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   28                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 28       - - -     U-rate 0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 1050bar-74l/min. (normaal HD)   A2A 108,00     1,5 162,00 162,00 28     - - - - -  0 0 0,00       0   0       28                             28   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:10 Schoonm.+contr.pakk.vlak.       3x  
40 V,W,C Moeren Uitw. A194 2H                                           29                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   29                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 29   Flensverbinding Dem/Mon -   8" 150# 2 2,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00       2,20                           1,80         Hogedrukwagen 1320bar-127l/min. (rotor-jetten)   145,00         0,00 29     - - - - -  0 0 0,00       0   0       29                             29   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:11 Controle ??? pakkingen       3x  
41 V,W,C Bouten Inw. -                                           30                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   30                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 30   Flensverbinding Dem/Mon -   8" 150# 2 2,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00       2,20                           1,80         Hogedrukwagen 900bar-158l/min.   145,00         0,00 30     - - - - -  0 0 0,00       0   0       30                             30   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:12 Persring          
42 V,W,C Moeren Inw. -                                                                             10,4[13] 3,0 27,0 260,0 28,5 478,4 506,9 6,2 0,0 2,0 0,0 4,2 31                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 31   Flensverbinding Dem/Mon -   8" 150# 2 2,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00       2,20                           1,80         Hogedrukwagen 570bar-98l/min (pistool-werk)   68,00         0,00 31     Looptest Instr.---- - - -  1 1,00 1,00               1   31       Procedure kleine klussen                         31   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:13 Event.rep.          
43 V,C Pakking Inw. -                                           Stelling-schets:     32                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 32   Flensverbinding Dem/Mon -   8" 150# 2 2,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00       2,20                           1,80         Vacuumwagen   79,00         0,00 32     Looptest Instr.---- - - -  1 1,00 1,00               1   32                             32   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:14 Mangat   Mon      
44 WW Pluggen   Messing DIN 17660                                                 33                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 33   Leiding Dem/Mon -   8" S10 1 4,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00       2,20                           1,80         Vacuumwagen   79,00         0,00 33     - - - - -  0 0 0,00               0   33                             33   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:15 Steekflenzen   Trek      
45 WW Anoden / Aantal /afm.   Magnesium/3                                                 34                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 34   Studbolt Dem/Mon Kop   5/8" U-rate 48 0,11 1,0 1,0   5,28 0,00 1,00 5,28       2,90                           2,38                 Sub-totaal--->   3 129,75 1,5 162,00 291,75 34     - - - - -  0 0 0,00               0   34                                 34   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                             Inwendig                    
46 WW Anode draadeind   DIN St. 52 - 3N                                                 35                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 35   Kop Handling - 782 <1000 U-rate 2 0,20 1,0 1,0 1,00 0,40 2,00 1,00 2,40       1,32                           1,08     It. Omschrijv. Cleaning op de spuitplaats     Activiteit nr.   360         35     - - - - -  0 0 0,00               0   35                                 35   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:20 Internal            
47 WW Anode ring   Rubber                                                 36                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 36   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00     3 Bundel;vast Bedrijfs service medewerkers     B2A 43,25 3,0 129,8     129,75 36     Beamix-test Instr.---- - - -  1 0,70 0,70                 0,7                   2 Totaal------->           36   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:21            
48 V,C Isolatie + Dikte mm Mineral wool 60                                                 37                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 37   - - - 0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00               0,0 0,0     0,00 37     Beamix-test Instr.---- - - -  1 0,70 0,70                 0,7 Opmerking :     37   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:22            
49 V,C Isolatie beplating   Aluminium                                                 38                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 38   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00               0,0 0,0     0,00 38     - - - - -  0 0 0,00                                                     38   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   PathName 0             Borstelen tbv NDO                
50 Vat Gaas   -                                                 39                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 39   - - - 0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 1050bar-74l/min. (normaal HD)     108,00     1,5 162,00 162,00 39     - - - - -  0 0 0,00                                                     39   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   FileName 0           C2:25 Borst.vlgs proc.: ..........  0    
51 Vat Basket   -                                                 40                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 40   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 1320bar-127l/min. (rotor-jetten)   145,00         0,00 40     - - - - -  0 0 0,00                                                     40   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   InternetPath 0           C2:26        
52 WW Behandeling   Epikote Koolteer                                                 41                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 41   - - - 0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 900bar-158l/min.   145,00         0,00                     2,00 1,00 0,65 1,00 0,65 1,00 0,00 2,00 1,40       41   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   SheetName E-0106           Persen vlgs keur.meth.                
53                                                         42                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 42   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 570bar-98l/min (pistool-werk) B2A 68,00         0,00 OPMERKINGEN :            42   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   SheetSort PLC           C2:30 Persen, vullen RIP   M3    
54 TEKENINGEN X = V.toepass. s=stw  KEURINGSMETHODIEK 199X   N.D.T. Resultaten Keuring 1996           43                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 43   - - - 0,0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Vacuumwagen   79,00         0,00             43   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:31 Persen, vullen ROP      
55   Fabrikant TC.:6043603 - - Inwendig visueel   Uren                                         44                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 44   - - - 0,0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Vacuumwagen   79,00         0,00     08 -> 5,4         44   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:32 Pomp      
56   Pakking TC.: - - Uitwendig visueel -   Stomp/romp.. Dia / " Uren       Codes:         Plattegrond:                 45                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 45   Bundel-> - - - 0,0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00             0,00         0,00                             Sub-totaal--->   3 129,75 1,5 162,00 291,75     09a -> 1,3         45   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:33 Aansluiting      
57   EFD TC.:6041105 - - Hydrostatisch beproeven R.I.P. - Barg R.O.P. - Barg   Romp 804 1[14]       S = Staande stelling     46                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 46   - - -         0 1,0 1,0 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00                   Totaal->   6             09b -> 1         46   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:34 Persstekers      
58   Berekening TC.: - - N.D.O. (opm.3) -                 N3 12 1       L =     47                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 47   - - -         0 1,0 1,0 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         A Handcl. - Uitvegen/uitlappen       PathName 0     09c -> 2     PathName 0           47   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:35 .......      
59       -   Reparatie - : -   N4 12 1             48                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 48   Pakkingvlak Schoonmaken -   <1m U-rate 2 4,00 1,0 1,0   8,00 0,00 1,00 8,00       4,40                           3,60         B Handcleaning - Spoelen       FileName 0         FileName 0           48   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:36 Floating Head Luchttest      
60 REGISTRATIE NUMMER 07 ->  X  KEURINGSMETHODIEK 1996   N6 2 0,5             49                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 49   Pakking Controle Kwaliteit!!   <2000 U-rate 1 1,00 1,0 1,0   1,00 0,00 1,00 1,00       0,55                           0,45             (1)= Handcleaning   C Handcl. - Borstelen/Bikken       InternetPath 0           InternetPath 0           49   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   D Electra               Omschrijving        
61   SNC Reg.No. 602312 X s Inwendig visueel met losgenomen keerkasten 1   - -             50                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 50   Anode Dem/Mon -   3/4" U-rate 3 1,00 1,0 1,0   3,00 0,00 1,00 3,00       1,65                           1,35             (2)= HD-reinigen   A HD-cleaning - Pistool         SheetName E-0106           SheetName E-0106           50   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       D1 Afkoppelen/aansluiten                  
62   STW.VOLG No. V-2378 nvt   Uitwendig visueel -     - -             51                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 51   Label Plaatsen/Verwijd Logistiek!!   Label U-rate 2 1,00 1,0 1,0   2,00 0,00 1,00 2,00       1,10                           0,90             (3)= Chemisch reinigen   B HD-cleaning - Kruipslang       SheetSort E&I           SheetSort PNT      
 
  56   STUD  BOLTS ( Exchanger / mangat )                           D2 Testen        
63   STW Reg.No. 273321 X s Hydrostatisch beproeven R.I.P. - Barg R.O.P. - Barg 1   - -             52                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 52   Borst-> Romp Borstelen - 782 <1000 U-rate 1 8,00 1,0 1,0   8,00 0,00 1,00 8,00               8,00                                  C HD-cleaning - Lans               © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996    
 
                                  © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996           57                                         D3 Distributie        
64   Hinderwet - X s N.D.O. (opm.3) U.S.> Romp N3 N4 N6       3,5                   53                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 53   Stomp Borstelen N3   12" U-rate 1 5,40 1,0 1,0   5,40 0,00 1,00 5,40               5,40                             ->   ---------------------------->   D HD-cleaning - Rotorjet     58   Pos 0 Aant Afmetingen 0 Code                           D4 Verlichting         
65       X   Reparatie 3 pluggen : vooraf eerst testen op lekkage       -             54                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 54   Stomp Borstelen N4   12" U-rate 1 5,40 1,0 1,0   5,40 0,00 1,00 5,40               5,40                                 E HD-cleaning - Rioolkop     59   E-106:pos.3 24 5/8" x 125                         E Instrum.               Omschrijving        
66 MANGAT / DEKSEL Pakkingen W.Wiss.Pakkingen                       totaal -> 5,5 400                       55                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 55   Stomp Borstelen N6   2" U-rate 1 1,60 1,0 1,0   1,60 0,00 1,00 1,60               1,60                                (A)= In de plant   F HD-cleaning - Zuigwagen     60   E-106:pos.4   24 5/8" x 125                             E1 Afkoppelen                    
67 V,WW V,WW V,Ww V,WW V,WW V,WW V,WW WW V,W V,W W.Wiss. WW WW WW WW WW V,WW   Matr. Best.bon               PathName 0               56                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 56   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                (B)= Op de spuitplaats   G HD-cleaning - Stoomcleaner PathName 0     61   0   0 0                             E2 Aansluiten        
68 Aantal Pos Type L/O.D B/I.D. Th a b R1 R2 k l m n p s BC                     FileName 0               57                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 57   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                             H HD-cl.-Stral.(grit/zand/ker.pit) FileName 0     62   0   0 0                             E3 Testen        
69 1 E-106:pos-1 A1 804 784 1,6                         Sp.pl./graf           InternetPath 0                 58                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 58   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                             I HD-cleaning - Boren InternetPath 0     63   0   0 0                         F Kraan/tra.       Gewicht Elev.     Omschrijving        
70   E-106:pos-2 B1     1,6 12                                         SheetName E-0106                 59                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 59   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                           Voorbeeld : In de plant,handcleaning - spoelen    A Chemisch reinigen .....   SheetName E-0106     64   0   0 0                             F1 Kraanhulp                    
71                                                       SheetSort SCA                 60                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 60   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                                   is code: A1B   B Chemisch reinigen ..... SheetSort CLN     MANGAT / DEKSEL / Warmte wisselaar Pakkingen       Transport            
72                                                                 © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996          
 
                                    1196,8     1196,8   1098,16 0,00 1098,16   21,51 0,00 9,68 0,00 0,00 0,00 9,68 2,15 0,00 61   Inwend-> - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                       It. Rv. Pos Aant. Type Th L/O.D. B/I.D. a b R1 R2 k l m n p s BC Materiaal G Inspectie   Volgens Keuringsmethodiek  Stw. 0 Omschrijving        
73                                                     OPMERKINGEN :  PathName 0       62   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                           © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996
 
1   E-106:pos-1 1 1,6 804 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0   0    
74                                                   PathName                             FileName 0           SheetN. E-0106                                           63   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                         2   E-106:pos-2 1 1,6 804 784 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0   0    
75                                                   FileName                           © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996 InternetPath 0           SheetS. INL
 
                          © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996     64   Divers.-> - - -     U-rate 0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                         3   0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0 0 0    
76                                                   InternetPath                   Kode Omschrijving 65   04b X PERSEN                                                                     4   0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 Code 0   0    
77 BIJZONDERHEDEN STUD  BOLTS ( Exchanger / mangat ) Aanh.mom. Persring aanwezig nee   HIJS enTRANSPORT ( 05) Uren X   SheetName E-0106                 1 Afnemen isolatie 66       -             0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00               5   0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0   0    
78 Baffles: b 171 - CDA 464         (Nm) Perspakking nee   Kraan Atlas 1     SheetSort EDS                 67   Persen Vullen/Drainen Hydrotest   <10 U-rate 1 8,00 1,0 1,0   8,00 0,00 1,00 8,00                         8,00               TOTAAL GELEVERD AAN:   DATUM:     NAAM:     HANDTEKENING                                  
79 Stelling nodig voor afsteken N2-N4 Pos Aant Afmetingen Code Advies Maxim. Type vervuiling     Sprei         Opmerkingen:                   68   Pomp Opvoer/Afvoer Hydrotest   Pomp U-rate 1 4,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00                         4,00                         H Opmerkingen                      
80 Pijpplaten zijn voorzien van epikote koolteer E-106:pos.3 24 5/8" x 125 - 130 - Onderdeel          Schoonmaakmethode Mastlengte             69   Aansluiting Mon/Dem Drain/Vent   2" 150# 2 1,20 1,0 1,0   2,40 0,00 1,00 2,40                         2,40                                           © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996                            
81  : pijpplaat E-106:pos.4 24 5/8" x 125 - 130 - Romp/kast   Hijsbalk aanwezig             70   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
82 Fabrikant: AKF-Goes             Bund-in In plant/Hoge Druk/Pistool Kompleet Afhijsen Atlas           71   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
83 All gaskets spijkerpl./graf acc.mesc.             Bund-om   Hijshulp/gereedsch.       Revisie                   72   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
84 85.30.01.xxx             Kop Op spuitplaats/Hoge Dr./Pistool Bundeltrekker       Datum                   73   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
85               Keerkast   Handmatig       File drwg:                   74   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
86 (1) -> Op.stfl/afk.=Operat.steekfl.zetten/instr.leiding afkoppelen             Deksel   OogBouten Bundel   . <- bijz. hijs-     Equip Duty: Coolant Cooler      Grid I.24     75   Test-> -   -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                                     0,00  
87 (2) -> Afdek=afdekken met plastic,afb(4)=afblinden op 4 bouten,             Floating head   OogBouten Persring      werk( . of  ! )   Equip type: HE-Fixed Tube Group 21     76   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                                        
88   Afb(v)= volledig afblinden met juiste pakking             Bodem   Oogbout.Floating H.   1 <-Totaal   Equip  No  : E-0106 Sheet 1 v 1                                 Totaal -> 83,68 4,00   87,68 2,00 4,60 0,00 22,92 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18,76 0,00 4,60
89 (3) -> Isolatie en borstelen vlgs N.D.O procerdure             Apparaat   TRANSPORT Kop naar / van spuitplaats © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996 EDS no. Tc 6.996.52
 
  OPMERKINGEN :  PathName 0   Norm Uren excl.stopfactor (A) 83,68 Tot.ur.(norm+N.norm): 87,68 = EH88+EE91 03 --> 11,2  
90           FileName 0   SheetName E-0106   Stopfactor 1   (B) 0,00 Check verdeling in act.: 87,68     04a -> 62,08                                
91 © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996   InternetPath 0   SheetSort MCH   Norm Uren incl.stopfactor (A+B) 83,68 Total check   87,68     04b -> 14,4                                
92
93
94
95
96
97
98