10 40 8 13 13 17 11 20 5 5 5 11 7 7 7 11 8 16 13 16 10 16 8 16   13 13 13 13 13 13 13 13 13     4 4 4 25 15 35 10 10 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 4 4 4 4 40 25 8 8 8 8 8 8 8 8 13 7 10 9 9 9 9 9 11 10 11 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 4 4 4 25 20 15 15 10 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 4 4 4 40 10 10 10 10 10 13 12 12 12 3 4 4 4 4 30 30 25 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 30 15 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 4 4 21 15 5 12 10 10 17 12 9 12 5 17 6 6 5 5 17 15 3 15 10 10 6 60 10 10 15 20 20 3 4 4 12 35 80 3 2 12 5                      
2 ALGEMENE APPARAAT GEGEVENS             (1) NOZZLES     (2)   Afdek,Afb(4),Afb(v)               EQUIPMENT DATA SHEET VOORBEREIDINGSFORMULIER  STELLINGBOUW     BLAD: E-0108N-It.01-rev:0 Manuren / kosten Planning codes VOORBEREIDINGSFORMULIER  ISOLATIE   BLAD: E-0108N-It.02-rev:0         Eenheidsprijzen/uren/kosten Planning codes Voorbereidingsform. Steekfl./Wtb/Persen BLAD: E-0108N-It.03+04-rev:0 Normuren/factoren/uren Planning codes Voorbereidingsformulier cleaning   BLAD: E-0108N-It.06-rev:0   Voorbereidingsformulier Electra & Intrumentatie BLAD: E-0108N-It.09-rev:0                     Voorbereidingsformulier Schilderen BLAD: E-0108N-It.10-rev:0   Materialen status           BLAD: E-0108N-It.Mat-rev:0   Planning Fragment             Revisie Index   Multidisciplinaire Scope Uitwerking BLAD: E-0108N-rev:0
3       Romp/TOP Pijp/Bodem Position Loc. Naam Ins. Sca Kra Op.sf/afk Per.stfl th (2) Mat size(") Rating Type Gask. MESC Class Studbolts  Aant. MESC Company Comp/Loca Job-omschrijving Inspecteren equipment Won L000002 Area Area:1   Aanname: Mangatwacht zit in stellingploeg     Won L000002 Area Area:1                                     Isolatie : Warm -> invullen Warm of Koud       Won L000002 Complexe werkzaamheden ( invullen . of ! ) -> . Area Area:1       Won L000002         Area Area:1       Won L000002 Area Area:1                       Won L000002 Area Area:1         Won L000002 Area Area:1                   Won L000002 Area Area:1       Won L000002   Area Area:1 Won   L000002          
4 V,W,C Werk Druk (WW->in/uit) barg 1,7 0,6 E-0108N:01--N1   Inlaat 1         14,3   A106-B 12 150#WN       7/8" x 115 12   Plant Plant1 Locatie omschrijving U100 zuid,bij piper.El.±8 mtr. Equip  No  : E-0108N Unit U-100   VGWM : .   Stelling mont./demont ( excl.fact.) is --> 0,3 manuur per M3     Equip  No  : E-0108N Unit U-100   VGWM : .   Beplating afhalen : Nee -> invullen Ja of Nee ( voor act.nr. 049 rn 955) Equip  No  : E-0108N Material status (l=Ldel, s=Sdel, o=ord,d=del)-> s Unit U-100 F=A*B*C*D I=F*H+G     Equip  No  : E-0108N Unit U-100     Equip  No  : E-0108N Unit U-100       Equip  No  : E-0108N       Unit U-100     Equip  No  : E-0108N Unit U-100 PathName 0               Equip  No  : E-0108N Unit U-100   Equip  No  : E-0108N   Unit U-100 Equip  No  :   E-0108N          
5 V,W,C Ontwerp Druk barg 6,0 4,9 E-0108N:01--N2   Uitlaat           14,3   A106-B 12 150#WN       7/8" x 115     TAG E-0108N Kostenplaats KP1 Abs.elev.centerline 1     Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1   -   Stelling mont./demont ( excl.fact.) is --> 0,1 manuur per M2     Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1   -       Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1 G=A*E ( niet normuren altijd excl.factoren )     Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1     Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1       Job-omschrijving Inspecteren equipment       K.P. KP1 VGWM   Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1 FileName 0               Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1   Job-omschrijving Inspecteren equipment   K.P. KP1 Job-omschrijving   Inspecteren equipment Revisie 0  
6 V,W,C Test Druk barg 8,4 6,9 E-0108N:01--N3   Inlaat           16,0   IP 321 24 150#LJ       1 1/4" x 185     Won L000002 Rapportage Code 42 Rel.elev.centerline 1     Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42     Monteren neemt 60% van de totale tijd     Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42     10% 35% 35% 35% 10% 35% 10% 10% Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42   I     Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42     Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42       Equip type: HE-Fixed Tube       R.C. 42 -   Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42 InternetPath 0               Equip type: HE-Fixed Tube R.C. 42   Equip type: HE-Fixed Tube   R.C. 42 Equip type:   HE-Fixed Tube Datum ..-..-'96  
7 V,W,C Herbeproev.druk barg 7,8 6,4 N4   Uitlaat           12,0   IP 321 16 150#LJ       1" x 145     Unit U-100 Product system PS-001         Locatie omschrijving U100 zuid,bij piper.El.±8 mtr. Pro.sys. PS-001     Huur is gem.Nfl 0,10 per dag/M3 en 0,05 dag/m2     Locatie omschrijving U100 zuid,bij piper.El.±8 mtr. Pro.sys. PS-001     Manuurtarief ( isoleerder/plaatwerker ) -> 51,05   45% 45% 35% 10% 45% 10%   Locatie omschrijving U100 zuid,bij piper.El.±8 mtr. Pro.sys. PS-001   Norm+     Locatie omschrijving U100 zuid,bij piper.El.±8 mtr. Pro.sys. PS-001     Locatie omschrijving U100 zuid,bij piper.El.±8 mtr. Pro.sys. PS-001       Locatie omschrijving U100 zuid,bij piper.El.±8 mtr.       Pro.sys. PS-001 -   Locatie omschrijving U100 zuid,bij piper.El.±8 mtr. Pro.sys. PS-001 SheetName E-0108N             Locatie omschrijving U100 zuid,bij piper.El.±8 mtr. Pro.sys. PS-001   Locatie omschrijving U100 zuid,bij piper.El.±8 mtr.   Pro.sys. PS-001 Locatie omschrijving U100 zuid,bij piper.El.±8 mtr. Door    
8 V,W,C Werk Temp (WW->in/uit) Celc. 56/27 23,0 N5   Uitlaat           12,0   IP 321 16 150#LJ       1 x 145     Area Area:1 Loc.coördinaten G3                       Loc.co. G3     Manuur kosten is gem. Nfl 46,0 Per uur    Verdeling Planning-uren                Loc.co. G3        Berekening aantal Manuren voor Planning  Verdeling Planning-uren                    Loc.co. G3   C D E F G H N.norm                       Loc.co. G3                 Loc.co. G3                                         Loc.co. G3     X                 Loc.co. G3 SheetSort MTL                         Loc.co. G3             Loc.co. G3                    
9 V,W,C Ontwerp Temp Celc. 230,0 160,0 E-0108N:01--N6   Vent           8,7   A106-B 2 150#WN       5/8" x 80       Plattegrond         Opmerkingen:         Revisie: 0 d.d. ---- Door: -----                 Hoogte Factor       Huur Huur Manuur Totale Stelling Inw.Stel. Stelling Inw.Stel. Stelling Revisie: 0 d.d. - Door: AFMETINGEN ( dia afronden op 10,  M2 afronden op 0.1 )   Eenheids Bedrag     Bedrag % toewij- % v.bedrag Geschatte % bedrag Manuur Totaal Isol.bepl. Isol.dem Isol.dem Isol.mon. Isol.mon. Isol.mon. Isol.mon. Isol.bepl. Revisie: 0 d.d. ----     Door: -------   A B Kraan Extra Niet Norm u. Niet norm Stop Incl.Fac- Veilig- Stekers Open. Op./vrijg. Dem. Dem. Bundel Borste- Mod. Kotter Bundel Bundel   Mont. Mont. Bolt Ten- Equipm. Floating Alg.dicht Stekers Revisie: 0 d.d.         Door: -------         Hoogte 0 0 -- Door:     tijdelijke Distri- Electra Instrum. Electr Instrum. Local Instr. Testen Revisie: 0 d.d. --_--_--   Door: -         Epico-     Revisie:     Datum: ---- Door:  -----         aan Lev. deel X                   Revisie       Discipline Item Scope                 Manuren Kosten
10 V,W,C Inhoud Dm3     E-0108N:01--N7   Drain           8,7   A106-B 2 150#WN       5/8" x 80      
 
                S.boek       Stelling         Aanp. Aan- Height Factor Inw. Man- Oppervl. Volume Periode Kosten Kosten Kosten Mont. Mont. aanpass. Demont. Demont.     S.boek     Dia/ " /  <- voor oppervlak berekening--> Bewer- Isolatie Tracing Uitvoereing   Prijs excl. excl. corr. Correc. Extra incl.corr. zing aan voor manur. Prefab voor manur. tarief Manuren Dem.(25j) (Warm) (Koud) (Koud) Flenz.Kd (Warm) Flenz.Wa mont.(25j)     S.boek Werkomschrijving diam: size lbs/S   Norm Factor Factor Norm Incl.Fac. Excl.Fac- factor toren heid Zetten Mang/Luik Equipm. Intern. Extern. Trekken len (ndo) Internals werk Retuben Plaatsen Persen Internals Externals sioning Sluiten headtest heidstest trekken     S.boek   Equip- Buiten                   Man-         Norm   verlichting butie Afkopp. Afkopp. Aansl+test Aansluit. I-test Looptest Bev.syst.     S.boek     Ontwerp Afm. Opp.   Opp. Verf     teren Stralen Schideren         Size   Mat Pipe Gasket   aan Mat tal tijd lev.aan Planning Planning   Phase             Rev Datum     A Algemeen A1 VGWM . Mangatwacht voor stell.bouw,isol,schild,stfl,mech,instr.        
11 V,W,C Corrosie toeslag mm 1,0 3,0 N8   Vent           3,9   IP 304 2 150#SO       5/8" x 85               It. Rev. Item Omschrijving Lokatie Lokatie-omschrijving Nummer Code H L W Uren tal Base pl.   Werk uren M2 M3 (Dagen) (Nfl) (Nfl) (Nfl) 020 050 r1 ??? 980 It. Rev. Item Omschrijving Lokatie M2 L B H Aantal king Dikte ja/nee Specificatie M2 corr.factor Factor Factor Factor Factor Manuren incl.prefab bedrag !! excl.prefab 1994/95 vr. Plann. 049 050 051 851 852 950 952 955 It. Rev. Item Omschrijving Handeling t.b.v. mm " #/.. Aantal Uren     Uren   Totaal 1,00 Totaal - 100 150 200 240 250 300 395 430 435 440 550 600 780 790 795 800 810 815 900 It. Rev. Item Omschrijving ment Diam. Aantal Dikte Lengte Schoonmaak omschrijving VGWM 0 Werk uren Omschrijving Handeling Lokatie Aantal Uren Totaal - - 160 170 860 870 880 890 895 It. Rev. Item   Omschrijving Locatie temp Uitw.dia/" Norm Aantal M2 systeem Manuren Bedrag 770 935 940 It. Rv. Lokatie Naam (") Rating soort Class Code Type / Kleur Aant. Studbolts  tal Code Nod. (mnd) (Paraaf) Act.ID Code It.   Description Duration Resource Manhours Predecessors Successors It. Nr dd-mm-yy Gereviseerd door Revisie Omschrijving         . #NAAM?    
12 V,W,C Medium Shell / Top   EB/H2O/N2/O2 N9   Vent           3,9   IP 304 2 150#SO       5/8" x 85               1   01 X Stelling Dem./Mont.                                                 1   02 . Isolatie Demonteren/Monteren                                                             1     . VGWM           Sheet 1/2                                                         1   06 X SCHOONMAKEN                   1   09b . Distributie                             1   10a X Schilderwerk inwendig:                         1   E-0108N:01--N1- Inlaat 12 150#WN A106-B 0 0     7/8" x 115 12 0 - -   E-0108NA020 020 E-0108N A Erect scaffolding 4 SCA 19,02   E-0108NA050 1 A 21-09-00 Bayze SD International Eerste generatie     A2 Krit.werk nvt   - -
13 V,W,C Medium Pijp / Bodem   Koelwater                                                 2       Uitwendig t.b.v.                                                 2                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2     - - -           1,0 1,0 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00                                       2       Kop E-0108N 1341 2     Op spuitplaats/Hoge Dr./Pistool   2       - - - - -  0 0 0,00   0               2       Epikote Koolteren Pijpplaat 230 1341   1,0               2   E-0108N:01--N2- Uitlaat 12 150#WN A106-B 0 0     7/8" x 115 12 0 - -   E-0108NA050 050 E-0108N A Remove insulation 4 INS 0,00 E-0108NA020 E-0108NA100 2             A3 L.D.mat. nvt   - -
14 V,C Gew.leeg / Totaal geďnst. Kg 10.450,0                                                 3     Steekfl,koppen E-108,rondom -   S 3,0 22,0 1,5   1,0 7,7 1,0 1,0 29,7 0,0 99,0 10,0 99,0 1366,2 1465,2 17,8   0,0   11,9 3                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3   - - -           1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00 0,00                                       3   Bundel;vast E-0108N 1" 1138 2,03 4877 In plant/Hoge Druk/Pistool   Afzetting !! 3     - - - - -  0 0 0,00   0               3                             3   E-0108N:01--N3- Inlaat 24 150#LJ IP 321 0 0     1 1/4" x 185 20 0 - -   E-0108NA100 100 E-0108N A Spading 4 CON 6,80 E-0108NA050 E-0108NB200 3             A4 Opmerking nvt   - -
15 V,C Gewicht deksel/kop Kg 600,0                                                 4                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 4                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4   - - -           1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00 0,00                                       4                       4     - - - - -  0 0 0,00   0               4                             4   N4- Uitlaat 16 150#LJ IP 321 0 0     1" x 145 16 0 - -   E-0108NB200 200 E-0108N B Open Equipm.(Heads /Rest of Manh./ manway trays) 8 CON 24,98 E-0108NA100 E-0108NB300 4         B Civiel B1 Stelling                    
16 WW Gewicht waterkast Kg                                                         5             R1       2,0 1,0   1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 10,0 0,0 92,0 92,0 1,2   2,0   0,8 5                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5   03 X STEEKFLENZEN ZETTEN en/of TREKKEN+MANGATEN Openen/Sluiten                                                                 5                       5     - - - - -  0 0 0,00   0               5   Schilderwerk uitwendig:                         5   N5- Uitlaat 16 150#LJ IP 321 0 0     1 x 145 16 0 - -   E-0108NB300 300 E-0108N B Bundle pulling 2 SUB 2,00 E-0108NB200 E-0108NB350 5             B2 Isolatie        
17 WW Gewicht bundel Kg                                           Plant-Noord  Belangrijke Maten   6                             1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0   0,0   0,0 6                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6       Steekflens Zetten/trekken Operatie   24" 150# 1 6,40 1,0 1,0   6,40 0,00 1,00 6,40   3,20                                   3,20 6                       6   09a . Electrical                             6   Uit NDO Onderzoek:                         6   E-0108N:01--N6- Vent 2 150#WN A106-B 0 0     5/8" x 80 4 0 - -   E-0108NB350 350 E-0108N B Cleaning in plant 4 CLO 6,00 E-0108NB300 E-0108NB360 6             B3 Schilderen        
18 WW Warmte uitw.opp. M2 437,0                                        
L = 6457   7                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 7                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7   Steekflens Zetten/trekken Operatie   16" 150# 2 3,60 1,0 1,0   7,20 0,00 1,00 7,20   3,60                                   3,60 7                       7       - - - - -  0 0 0,00     0   0         7     Romp   1341   1,0               7   E-0108N:01--N7- Drain 2 150#WN A106-B 0 0 0   5/8" x 80 4 0 - -   E-0108NB360 360 E-0108N B Cleaning in yard 4 CLO 6,00 E-0108NB350 E-0108NB395 7             B4 Cleaning        
19 WW Pijp                   n,OD,Th,L   1138-1"x2.03x4877                                         H = -   8                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 8                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 8                       8     - - - - -  0 0 0,00     0   0         8   Stomp N4                       8   N8- Vent 2 150#SO IP 304 0 0 0   5/8" x 85 4 0 - -   E-0108NB395 395 E-0108N B Brushing for N.D.E. 4 CLO 0,00 E-0108NB360 E-0108NB400 8             B5 Firepr./bet.        
20 WW Pluggen dxdxL 1" Furmanite                                         O.D. = 1315   9                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 9                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 9                       9     - - - - -  0 0 0,00     0   0         9   Stomp N5                       9   N9- Vent 2 150#SO IP 304 0 0 0   5/8" x 85 4 0 - -   E-0108NB400 400 E-0108N B US - N.D.E. Testing 4 INP 7,00 E-0108NB395 E-0108NB415 9         C Wtb   Fase 1, tijdens afsteekperiode ( reďmbursable contract )            
21 Vat Soort filter                                             t-shell = 10   10                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 10                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 10   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 10                       10     - - - - -  0 0 0,00     0   0         10   Stomp N8                       10    - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0108NB415 415 E-0108N B First inspection 4 INP 4,00 E-0108NB400 E-0108NB550 10             C1:01 Afsteken tbv operatie   nvt              
22 Vat Afmetingen filter mm                                           t-head = 12   11                             1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0   0,0   0,0 11                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 11   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 VERVUILING GEGEVENS 11     - - - - -  0 0 0,00     0   0         11       Stomp N9                       11   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0108NB550 550 E-0108N B Install Bundle 2 CON 2,00 E-0108NB415 E-0108NB600 11               Openen t.b.v. ontluchting:      
23 V,C Aantal Filter elem. / Schotels                                             Elev.abs = 7700   12                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 12                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 JAAR     12     - - - - -  0 0 0,00     0   0         12   . 0                       12   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0108NB600 600 E-0108N B Testing leak/hydro 8 CON 14,40 E-0108NB550 E-0108NB700 12             C1:02 Openen mangat     
24 Vat Gaas afm/mesh                                             Elev.rel = 2000   13                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 13                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 13   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 96       Aard van de vervuiling       Graad van vervuiling Opmerking 13     - - - - -  0 0 0,00     0   0         13   . 0                       13   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0108NB700 700 E-0108N B Final inspection 4 INP 2,00 E-0108NB600 E-0108NB800 13             C1:03        
25 V,C Isolatie dikte mm                                           Cl. Elev. = 9700   14                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 14                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 14   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 - - - - Teer-Visceuse producten - Geen/Schoon -   14     - - - - -  0 0 0,00     0   0         14                             14   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0108NB800 800 E-0108N B Close Equipment 8 CON 0,00 E-0108NB700 E-0108NB900 14             C1:04        
26 V,W,C Uitstoom temp.( vr schild.werk) Celc. -                                           15                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 15                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 15   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00           - Gering   -     15     - - - - -  0 0 0,00     0   0         15                             15   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0108NB900 900 E-0108N B Remove Spades 4 CON 6,80 E-0108NB800 E-0108NC950 15             C1:05        
27                                             16       Inwendig t.b.v. skirt  etc.                                                 16                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 16   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 - - - - Zachte aanslag- ( slib,sludge,zand )       - Matig   -     16   09c . Verlichting                             16       Uit andere redenen:                         16   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0108NC950 950 E-0108N C Install Insulation 4 INS 0,00 E-0108NB900 E-0108NC952 16             C1:06        
28 TOEGEPASTE MATERIALEN                                           17                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 17                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 17   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00           - Redelijk   -     17       - - - - -  0 0 0,00 0                 17                             17   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0108NC952 952 E-0108N C Install Insulation by Flanges 4 INS 0,00 E-0108NC950 E-0108NC980 17               Fase 2, tijdens Turn Around periode ( Lump-sum )            
29 Col. Top                                               18                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 18                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 18   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 - - - - Harde aanslag - ( cokes-polymers )       - Sterk   -     18     - - - - -  0 0 0,00 0                 18                             18   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   E-0108NC980 980 E-0108N C Remove scaffolding 4 SCA 12,68 E-0108NC952   18               Uitwendig                    
30 V,W,C Romp   1.4301 DIN17440/IP304                                           19                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 19                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 19   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00           - Zwaar   -     19     - - - - -  0 0 0,00 0                 19                             19   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                       19             C2:01 Mangat dem mon kraan      
31 WW Koppen   HII DIN 17155                                           20                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 20                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 20   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 - - - - Roest - (Scaling )       - Verstopt   -     20     - - - - -  0 0 0,00 0                 20                             20   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                       20             C2:02 Flensverbinding dem mon      
32 WW Pijpenplaat   1.4401 DIN17440/IP316                                           21       Inwendig in equipment                                                 21                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 21   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00                       21   08 . Instrumentatie                             21                                 21   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:03 Opvangen leidingwerk    takel    
33 V,W,C Pijpen / Bodem (V,C)   A213 IP 316/                                           22                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   22                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 22   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00         Cleaning: 2 man + wagen incl.bediener     Activiteit nr. 350         22       - - - - -  0 0 0,00       0   0       22                             22   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:04 Kop          
34 WW Keerschotten   HII DIN 17155                                           23                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   23                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 23   Vat/col-> - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00     0,00                           0,00         Cleaning uur Manuren / -kosten Equip.uren / -kosten Totaal 23     - - - - -  0 0 0,00       0   0       23                             23   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:05 Waterkast          
35 V,W,C Lining   Sakaphen                                           24                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   24                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 24   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00     0,00                           0,00       It. Omschrijv. Cleaning in de plant     Code tarief uren prijs uren prijs Prijs 24     - - - - -  0 0 0,00       0   0       24                             24   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:06 Einddeksel          
36 V,C OutletBasket                                               25                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   25                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 25   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00     0,00                           0,00       2 Kop     Bedrijfs service medewerkers     A2A 43,25 6,0 259,5     259,50 25     - - - - -  0 0 0,00       0   0       25                             25   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:07 Floating Head Deksel          
37 V,C Vulling / Schotels                                               26                             1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   26                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 26   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00     0,00                           0,00                 0,0 0,0     0,00 26     - - - - -  0 0 0,00       0   0       26                                 26   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:08 Assistentie t.b.v.bundel trek zett.      
38 V,C Demister                                               27                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   27                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 27   04a X DEMONTEREN / MONTEREN         Sheet 2/2                                                             Mangatwacht   43,25 0,0 0,0     0,00 27     - - - - -  0 0 0,00       0   0       27                             27   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:09 Anodes dem mon      
39 V,W,C Stud Bolts Uitw. A19387                                           28                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   28                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 28       - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 1050bar-74l/min. (normaal HD)   A2A 108,00     3,0 324,00 324,00 28     - - - - -  0 0 0,00       0   0       28                             28   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:10 Schoonm.+contr.pakk.vlak.       3x  
40 V,W,C Moeren Uitw. A194 ZH                                           29                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   29                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 29   Flensverbinding Dem/Mon N1,N2   12" 150# 2 2,60 1,0 1,0   5,20 0,00 1,00 5,20       2,86                           2,34         Hogedrukwagen 1320bar-127l/min. (rotor-jetten)   145,00         0,00 29     - - - - -  0 0 0,00       0   0       29                             29   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:11 Controle ??? pakkingen       3x  
41 V,W,C Bouten Inw.                                             30                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   30                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 30   Flensverbinding Dem/Mon N6,N7   2" 150# 2 1,20 1,0 1,0   2,40 0,00 1,00 2,40       1,32                           1,08         Hogedrukwagen 900bar-158l/min.   145,00         0,00 30     - - - - -  0 0 0,00       0   0       30                             30   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:12 Persring          
42 V,W,C Moeren Inw.                                                                               31,7 0,0 99,0 260,0 99,0 1458,2 1557,2 19,0 0,0 2,0 0,0 12,7 31                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 31   - -           0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 570bar-98l/min (pistool-werk)   68,00         0,00 31     - - - - -  0 0 0,00               0   31       Procedure kleine klussen                         31   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:13 Event.rep.          
43 V,C Pakking Inw.                                             Stelling-schets:     32                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 32   - -           0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Vacuumwagen   79,00         0,00 32     - - - - -  0 0 0,00               0   32                             32   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:14 Mangat   Mon      
44 WW Pluggen   AISI 316                                                 33                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 33   Leiding Dem/Mon -   12" S10 1 0,70 1,0 1,0   0,70 0,00 1,00 0,70       0,39                           0,32         Vacuumwagen   79,00         0,00 33     - - - - -  0 0 0,00               0   33                             33   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:15 Steekflenzen   Trek      
45 WW Anoden / Aantal /afm.   Magnesium/10                                                 34                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 34   Studbolt Dem/Mon Kop   5/8" U-rate 152 0,11 1,0 1,0   16,72 0,00 1,00 16,72       9,20                           7,52                 Sub-totaal--->   6 259,5 3 324,00 583,50 34     - - - - -  0 0 0,00               0   34                                 34   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                             Inwendig                    
46 WW Anode draadeind   DIN St. 52-3N                                                 35                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 35   Kop Handling - 782 <1000 U-rate 2 0,20 1,0 1,0 1,00 0,40 2,00 1,00 2,40       1,32                           1,08     It. Omschrijv. Cleaning op de spuitplaats     Activiteit nr.   360         35     - - - - -  0 0 0,00               0   35                                 35   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:20 Internal            
47 WW Anode ring   Rubber                                                 36                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 36   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00     3 Bundel;vast Bedrijfs service medewerkers     B2A 43,25 6,0 259,5     259,50 36     - - - - -  0 0 0,00                 0                   2 Totaal------->           36   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:21            
48 V,C Isolatie + Dikte mm                                                     37                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 37   - - - 0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00               0,0 0,0     0,00 37     - - - - -  0 0 0,00                 0 Opmerking :     37   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:22            
49 V,C Isolatie beplating                                                     38                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 38   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00               0,0 0,0     0,00 38     - - - - -  0 0 0,00                                                     38   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   PathName 0             Borstelen tbv NDO                
50 Vat Gaas                                                     39                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 39   - - - 0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 1050bar-74l/min. (normaal HD)     108,00     3,0 324,00 324,00 39     - - - - -  0 0 0,00                                                     39   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   FileName 0           C2:25 Borst.vlgs proc.: ..........  0    
51 Vat Basket                                                     40                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 40   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 1320bar-127l/min. (rotor-jetten)   145,00         0,00 40     - - - - -  0 0 0,00                                                     40   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   InternetPath 0           C2:26        
52 WW Behandeling                                                     41                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 41   - - - 0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 900bar-158l/min.   145,00         0,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       41   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   SheetName E-0108N           Persen vlgs keur.meth.                
53                                                         42                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 42   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 570bar-98l/min (pistool-werk) B2A 68,00         0,00 OPMERKINGEN :            42   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   SheetSort PLC           C2:30 Persen, vullen RIP   M3    
54 TEKENINGEN X = V.toepass. s=stw  KEURINGSMETHODIEK 199X   N.D.T. Resultaten Keuring 1996           43                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 43   - - - 0,0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Vacuumwagen   79,00         0,00             43   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:31 Persen, vullen ROP      
55   Fabrikant TC.: 6922365/6042655 - - Inwendig visueel - Uren                                         44                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 44   - - - 0,0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Vacuumwagen   79,00         0,00     08 -> 0         44   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:32 Pomp      
56   Pakking TC.: - - Uitwendig visueel -   Stomp/romp.. Dia / " Uren       Codes:         Plattegrond:                 45                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 45   Bundel-> - - - 0,0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00             0,00         0,00                             Sub-totaal--->   6 259,5 3 324,00 583,50     09a -> 0         45   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:33 Aansluiting      
57   EFD TC.: 6041106 - - Hydrostatisch beproeven R.I.P. - Barg R.O.P. - Barg   Romp 1341 1       S = Staande stelling     46                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 46   - - -         0 1,0 1,0 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00                   Totaal->   12             09b -> 0         46   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:34 Persstekers      
58   Berekening TC.: - - N.D.O. (opm.3) -                 N4 16 1,5       L =     47                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 47   - - -         0 1,0 1,0 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         A Handcl. - Uitvegen/uitlappen       PathName 0     09c -> 0     PathName 0           47   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:35 .......      
59       -   Reparatie - : -   N5 16 1,5             48                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 48   Pakkingvlak Schoonmaken -   1-1,5m U-rate 2 6,00 1,0 1,0   12,00 0,00 1,00 12,00       6,60                           5,40         B Handcleaning - Spoelen       FileName 0         FileName 0           48   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:36 Floating Head Luchttest      
60 REGISTRATIE NUMMER 07 ->  X  KEURINGSMETHODIEK 1996   N8 2 0,5             49                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 49   Pakking Controle Kwaliteit!!   <2000 U-rate 1 1,00 1,0 1,0   1,00 0,00 1,00 1,00       0,55                           0,45             (1)= Handcleaning   C Handcl. - Borstelen/Bikken       InternetPath 0           InternetPath 0           49   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   D Electra               Omschrijving        
61   SNC Reg.No. 604722 X s Inwendig visueel met losgenomen keerkasten 1 N9 2 0,5             50                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 50   Anode Dem/Mon -   3/4" U-rate 3 1,00 1,0 1,0   3,00 0,00 1,00 3,00       1,65                           1,35             (2)= HD-reinigen   A HD-cleaning - Pistool         SheetName E-0108N           SheetName E-0108N           50   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       D1 Afkoppelen/aansluiten                  
62   STW.VOLG No. V-2494 nvt   Uitwendig visueel -     - -             51                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 51   Label Plaatsen/Verwijd Logistiek!!   Label U-rate 2 1,00 1,0 1,0   2,00 0,00 1,00 2,00       1,10                           0,90             (3)= Chemisch reinigen   B HD-cleaning - Kruipslang       SheetSort E&I           SheetSort PNT      
 
  56   STUD  BOLTS ( Exchanger / mangat )                           D2 Testen        
63   STW Reg.No. 278423 X s Hydrostatisch beproeven R.I.P. - Barg R.O.P. 7,8 Barg 1   - -             52                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 52   Borst-> - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                  C HD-cleaning - Lans               © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996    
 
                                  © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996           57                                         D3 Distributie        
64   Hinderwet   X s N.D.O. (opm.3) U.S.> Romp N4 N5 N8 N9     5                   53                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 53   - -           0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                             ->   ---------------------------->   D HD-cleaning - Rotorjet     58   Pos Aant Afmetingen Code                           D4 Verlichting         
65       nvt   Reparatie - :-       -             54                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 54   - -           0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                 E HD-cleaning - Rioolkop     59   E-108 N:pos.3 76 5/8" x 165                         E Instrum.               Omschrijving        
66 MANGAT / DEKSEL Pakkingen W.Wiss.Pakkingen                       totaal -> 7 400                       55                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 55   - -           0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                (A)= In de plant   F HD-cleaning - Zuigwagen     60   E-108 N:pos.4   76 5/8" x 165                             E1 Afkoppelen                    
67 V,WW V,WW V,Ww V,WW V,WW V,WW V,WW WW V,W V,W W.Wiss. WW WW WW WW WW V,WW   Matr. Best.bon               PathName 0               56                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 56   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                (B)= Op de spuitplaats   G HD-cleaning - Stoomcleaner PathName 0     61   0   0 0                             E2 Aansluiten        
68 Aantal Pos Type L/O.D B/I.D. Th a b R1 R2 k l m n p s BC                     FileName 0               57                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 57   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                             H HD-cl.-Stral.(grit/zand/ker.pit) FileName 0     62   0   0 0                             E3 Testen        
69 1 E-108 N:pos-1 C1 1341 1320 3,0   12               165 276   Kampr/graf           InternetPath 0                 58                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 58   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                             I HD-cleaning - Boren InternetPath 0     63   0   0 0                         F Kraan/tra.       Gewicht Elev.     Omschrijving        
70   E-108 N:pos-2 C1     3,0                                           SheetName E-0108N                 59                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 59   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                           Voorbeeld : In de plant,handcleaning - spoelen    A Chemisch reinigen .....   SheetName E-0108N     64   0   0 0                             F1 Kraanhulp                    
71                                                       SheetSort SCA                 60                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 60   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                                   is code: A1B   B Chemisch reinigen ..... SheetSort CLN     MANGAT / DEKSEL / Warmte wisselaar Pakkingen       Transport            
72                                                                 © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996          
 
                                    0,0     0,0   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61   Inwend-> - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                       It. Rv. Pos Aant. Th L/O.D. B/I.D. a b R1 R2 k l m n p s BC Material Bon nr. G Inspectie   Volgens Keuringsmethodiek  Stw. 0 Omschrijving        
73                                                     OPMERKINGEN :  PathName 0       62   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                           © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996
 
1   E-108 N:pos-1 1 3,0 1341 1320 0 12 0 0 0 0 0 0 0 165 276           0 0 0   0    
74                                                   PathName                             FileName 0           SheetN. E-0108N                                           63   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                         2   E-108 N:pos-2 1 3,0 1341 1320 0 12 0 0 0 0 0 0 0 165 276           0 0 0   0    
75                                                   FileName                           © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996 InternetPath 0           SheetS. INL
 
                          © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996     64   Divers.-> - - -     U-rate 0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                         3   0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0 0 0    
76                                                   InternetPath                   Kode Omschrijving 65   04b X PERSEN                                                                     4   0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 Code 0   0    
77 BIJZONDERHEDEN STUD  BOLTS ( Exchanger / mangat ) Aanh.mom. Persring aanwezig     HIJS enTRANSPORT ( 05) Uren X   SheetName E-0108N                 1 Afnemen isolatie 66       -             0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00               5   0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0   0    
78 Mat. bellow: Incoloy 825         (Nm) Perspakking     Kraan 20 Tons 1     SheetSort EDS                 67   Persen Vullen/Drainen Hydrotest   <10 U-rate 1 8,00 1,0 1,0   8,00 0,00 1,00 8,00                         8,00               TOTAAL GELEVERD AAN:   DATUM:     NAAM:     HANDTEKENING                                  
79 Testmedium: Demi water Pos Aant Afmetingen Code Advies Maxim. Type vervuiling     Sprei 15 meter       Opmerkingen:                   68   Pomp Opvoer/Afvoer Hydrotest   Pomp U-rate 1 4,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00                         4,00                         H Opmerkingen                      
80  : Materiaal pijpen E-108 N:pos.3 76 5/8" x 165       Onderdeel          Schoonmaakmethode Mastlengte 27 meter           69   Aansluiting Mon/Dem Drain/Vent   2" 150# 2 1,20 1,0 1,0   2,40 0,00 1,00 2,40                         2,40                                           © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996                            
81 - 56 ST (bovenste 3 rijen) incoloy 825 E-108 N:pos.4 76 5/8" x 165       Romp/kast   Hijsbalk aanwezig             70   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
82 - 1082 ST (de rest A213 TP 316             Bund-in In plant/Hoge Druk/Pistool Kompleet Afhijsen 70 tons           71   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
83 Fabrikant: Korpershoek Rotterdam             Bund-om   Hijshulp/gereedsch.       Revisie                   72   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
84 All gaskets spijkerpl./graf acc. mesc.             Kop Op spuitplaats/Hoge Dr./Pistool Bundeltrekker       Datum                   73   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
85 85.30.01xxxx             Keerkast   Handmatig       File drwg:                   74   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
86 (1) -> Op.stfl/afk.=Operat.steekfl.zetten/instr.leiding afkoppelen             Deksel   OogBouten Bundel     <- bijz. hijs-     Equip Duty: Offgas condenser     Grid I.24     75   Test-> -   -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                                     0,00  
87 (2) -> Afdek=afdekken met plastic,afb(4)=afblinden op 4 bouten,             Floating head   OogBouten Persring      werk( . of  ! )   Equip type: HE-Fixed Tube Group 21     76   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                                        
88 #VERW! Afb(v)= volledig afblinden met juiste pakking             Bodem   Oogbout.Floating H.   1 <-Totaal   Equip  No  : E-0108N Sheet 1 v 1                                 Totaal -> 71,42 2,00   73,42 0,00 6,80 0,00 24,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 20,44 0,00 6,80
89 (3) -> Isolatie en borstelen vlgs N.D.O procerdure             Apparaat   TRANSPORT Kop naar / van spuitplaats © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996 EDS no. Tc 6.996.52
 
  OPMERKINGEN :  PathName 0   Norm Uren excl.stopfactor (A) 71,42 Tot.ur.(norm+N.norm): 73,42 = EH88+EE91 03 --> 13,6  
90           FileName 0   SheetName E-0108N   Stopfactor 1   (B) 0,00 Check verdeling in act.: 73,42     04a -> 45,42                                
91 © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996   InternetPath 0   SheetSort MCH   Norm Uren incl.stopfactor (A+B) 71,42 Total check   73,42     04b -> 14,4                                
92
93
94
95
96
97
98