10 40 8 13 13 17 11 20 5 5 5 11 7 7 7 11 8 16 13 16 10 16 8 16   13 13 13 13 13 13 13 13 13     4 4 4 25 15 35 10 10 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 4 4 4 4 40 25 8 8 8 8 8 8 8 8 13 7 10 9 9 9 9 9 11 10 11 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 4 4 4 25 20 15 15 10 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 4 4 4 40 10 10 10 10 10 13 12 12 12 3 4 4 4 4 30 30 25 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 30 15 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 4 4 21 15 5 12 10 10 17 12 9 12 5 17 6 6 5 5 17 15 3 15 10 10 6 60 10 10 15 20 20 3 4 4 12 35 80 3 2 12 5                      
2 ALGEMENE APPARAAT GEGEVENS             (1) NOZZLES     (2)   Afdek,Afb(4),Afb(v)               EQUIPMENT DATA SHEET VOORBEREIDINGSFORMULIER  STELLINGBOUW     BLAD: V-0102-It.01-rev:0 Manuren / kosten Planning codes VOORBEREIDINGSFORMULIER  ISOLATIE   BLAD: V-0102-It.02-rev:0         Eenheidsprijzen/uren/kosten Planning codes Voorbereidingsform. Steekfl./Wtb/Persen BLAD: V-0102-It.03+04-rev:0 Normuren/factoren/uren Planning codes Voorbereidingsformulier cleaning   BLAD: V-0102-It.06-rev:0   Voorbereidingsformulier Electra & Intrumentatie BLAD: V-0102-It.09-rev:0                     Voorbereidingsformulier Schilderen BLAD: V-0102-It.10-rev:0   Materialen status           BLAD: V-0102-It.Mat-rev:0   Planning Fragment             Revisie Index   Multidisciplinaire Scope Uitwerking BLAD: V-0102-rev:0
3       Romp/TOP Pijp/Bodem Position Loc. Naam Ins. Sca Kra Op.sf/afk Per.stfl th (2) Mat size(") Rating Type Gask. MESC Class Studbolts  Aant. MESC Company Comp/Loca Job-omschrijving Inspecteren equipment Won L000027 Area Area:1   Aanname: Mangatwacht zit in stellingploeg     Won L000027 Area Area:1                                     Isolatie : Warm -> invullen Warm of Koud       Won L000027 Complexe werkzaamheden ( invullen . of ! ) -> . Area Area:1       Won L000027         Area Area:1       Won L000027 Area Area:1                       Won L000027 Area Area:1         Won L000027 Area Area:1                   Won L000027 Area Area:1       Won L000027   Area Area:1 Won   L000027          
4 V,W,C Werk Druk (WW->in/uit) barg 6,0   V-0102:01--N1   Drain           3,9   1.4541 2 150#WN       5/8" x 80 4   Plant Plant1 Locatie omschrijving Lokatie ....... Equip  No  : V-0102 Unit U-100   VGWM : .   Stelling mont./demont ( excl.fact.) is --> 0,3 manuur per M3     Equip  No  : V-0102 Unit U-100   VGWM : v   Beplating afhalen : Nee -> invullen Ja of Nee ( voor act.nr. 049 rn 955) Equip  No  : V-0102 Material status (l=Ldel, s=Sdel, o=ord,d=del)-> s Unit U-100 F=A*B*C*D I=F*H+G     Equip  No  : V-0102 Unit U-100     Equip  No  : V-0102 Unit U-100       Equip  No  : V-0102       Unit U-100     Equip  No  : V-0102 Unit U-100 PathName 0               Equip  No  : V-0102 Unit U-100   Equip  No  : V-0102   Unit U-100 Equip  No  :   V-0102          
5 V,W,C Ontwerp Druk barg 8,0   V-0102:01--N2   Sol. uitlaat           3,9   1.4541 2 150#WN       5/8" x 80     TAG V-0102 Kostenplaats KP1 Abs.elev.centerline 1     Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1   -   Stelling mont./demont ( excl.fact.) is --> 0,1 manuur per M2     Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1   -        Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1 G=A*E ( niet normuren altijd excl.factoren )     Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1     Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1       Job-omschrijving Inspecteren equipment       K.P. KP1 VGWM   Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1 FileName 0               Job-omschrijving Inspecteren equipment K.P. KP1   Job-omschrijving Inspecteren equipment   K.P. KP1 Job-omschrijving   Inspecteren equipment Revisie 0  
6 V,W,C Test Druk barg 11,2   V-0102:01--N3   Stoom uitlaat           3,9   1.4541 2 150#WN       5/8" x 80     Won L000027 Rapportage Code 42 Rel.elev.centerline 1     Equip type: Vessel R.C. 42     Monteren neemt 60% van de totale tijd     Equip type: Vessel R.C. 42     10% 35% 35% 35% 10% 35% 10% 10% Equip type: Vessel R.C. 42   I     Equip type: Vessel R.C. 42     Equip type: Vessel R.C. 42       Equip type: Vessel       R.C. 42 -   Equip type: Vessel R.C. 42 InternetPath 0               Equip type: Vessel R.C. 42   Equip type: Vessel   R.C. 42 Equip type:   Vessel Datum ..-..-'96  
7 V,W,C Herbeproev.druk barg 10,4   V-0102:01--N4   vent           3,9   1.4541 2 150#WN       5/8" x 80     Unit U-100 Product system PS-001         Locatie omschrijving Lokatie ....... Pro.sys. PS-001     Huur is gem.Nfl 0,10 per dag/M3 en 0,05 dag/m2     Locatie omschrijving Lokatie ....... Pro.sys. PS-001     Manuurtarief ( isoleerder/plaatwerker ) -> 51,05   45% 45% 35% 10% 45% 10%   Locatie omschrijving Lokatie ....... Pro.sys. PS-001   Norm+     Locatie omschrijving Lokatie ....... Pro.sys. PS-001     Locatie omschrijving Lokatie ....... Pro.sys. PS-001       Locatie omschrijving Lokatie .......       Pro.sys. PS-001 -   Locatie omschrijving Lokatie ....... Pro.sys. PS-001 SheetName V-0102             Locatie omschrijving Lokatie ....... Pro.sys. PS-001   Locatie omschrijving Lokatie .......   Pro.sys. PS-001 Locatie omschrijving Lokatie ....... Door    
8 V,W,C Werk Temp (WW->in/uit) Celc. 60,0   V-0102:01--N5   Nitrogen           3,9   1.4541 2 150#WN       5/8" x 80     Area Area:1 Loc.coördinaten A2                       Loc.co. A2     Manuur kosten is gem. Nfl 46,0 Per uur    Verdeling Planning-uren                Loc.co. A2        Berekening aantal Manuren voor Planning  Verdeling Planning-uren                    Loc.co. A2   C D E F G H N.norm                       Loc.co. A2                 Loc.co. A2                                         Loc.co. A2     X                 Loc.co. A2 SheetSort MTL                         Loc.co. A2             Loc.co. A2                    
9 V,W,C Ontwerp Temp Celc. 100,0   V-0102:01--N6   Sol. inlaat           3,9   1.4541 2 150#WN       5/8" x 80       Plattegrond         Opmerkingen:         Revisie: 0 d.d. ---- Door: -----                 Hoogte Factor       Huur Huur Manuur Totale Stelling Inw.Stel. Stelling Inw.Stel. Stelling Revisie: 0 d.d. - Door: AFMETINGEN ( dia afronden op 10,  M2 afronden op 0.1 )   Eenheids Bedrag     Bedrag % toewij- % v.bedrag Geschatte % bedrag Manuur Totaal Isol.bepl. Isol.dem Isol.dem Isol.mon. Isol.mon. Isol.mon. Isol.mon. Isol.bepl. Revisie: 0 d.d. ----     Door: -------   A B Kraan Extra Niet Norm u. Niet norm Stop Incl.Fac- Veilig- Stekers Open. Op./vrijg. Dem. Dem. Bundel Borste- Mod. Kotter Bundel Bundel   Mont. Mont. Bolt Ten- Equipm. Floating Alg.dicht Stekers Revisie: 0 d.d.         Door: -------         Hoogte 0 0 -- Door:     tijdelijke Distri- Electra Instrum. Electr Instrum. Local Instr. Testen Revisie: 0 d.d. --_--_--   Door: -         Epico-     Revisie:     Datum: ---- Door:  -----         aan Lev. deel X                   Revisie       Discipline Item Scope                 Manuren Kosten
10 V,W,C Inhoud Dm3     V-0102:01--K1A   Standpipe           3,9   1.4541 2 150#WN       5/8" x 80                         S.boek       Stelling         Aanp. Aan- Height Factor Inw. Man- Oppervl. Volume Periode Kosten Kosten Kosten Mont. Mont. aanpass. Demont. Demont.     S.boek     Dia/ " /  <- voor oppervlak berekening--> Bewer- Isolatie Tracing Uitvoereing   Prijs excl. excl. corr. Correc. Extra incl.corr. zing aan voor manur. Prefab voor manur. tarief Manuren Dem.(25j) (Warm) (Koud) (Koud) Flenz.Kd (Warm) Flenz.Wa mont.(25j)     S.boek Werkomschrijving diam: size lbs/S   Norm Factor Factor Norm Incl.Fac. Excl.Fac- factor toren heid Zetten Mang/Luik Equipm. Intern. Extern. Trekken len (ndo) Internals werk Retuben Plaatsen Persen Internals Externals sioning Sluiten headtest heidstest trekken     S.boek   Equip- Buiten                   Man-         Norm   verlichting butie Afkopp. Afkopp. Aansl+test Aansluit. I-test Looptest Bev.syst.     S.boek     Ontwerp Afm. Opp.   Opp. Verf     teren Stralen Schideren         Size   Mat Pipe Gasket   aan Mat tal tijd lev.aan Planning Planning   Phase             Rev Datum     A Algemeen A1 VGWM v Mangatwacht voor stell.bouw,isol,schild,stfl,mech,instr.        
11 V,W,C Corrosie toeslag mm     V-0102:01--K1B   Standpipe           3,9   1.4541 2 150#WN       5/8" x 80               It. Rev. Item Omschrijving Lokatie Lokatie-omschrijving Nummer Code H L W Uren tal Base pl.   Werk uren M2 M3 (Dagen) (Nfl) (Nfl) (Nfl) 020 050 r1 ??? 980 It. Rev. Item Omschrijving Lokatie M2 L B H Aantal king Dikte ja/nee Specificatie M2 corr.factor Factor Factor Factor Factor Manuren incl.prefab bedrag !! excl.prefab 1994/95 vr. Plann. 049 050 051 851 852 950 952 955 It. Rev. Item Omschrijving Handeling t.b.v. mm " #/.. Aantal Uren     Uren   Totaal 1,00 Totaal - 100 150 200 240 250 300 395 430 435 440 550 600 780 790 795 800 810 815 900 It. Rev. Item Omschrijving ment Diam. Aantal Dikte Lengte Schoonmaak omschrijving VGWM 0 Werk uren Omschrijving Handeling Lokatie Aantal Uren Totaal - - 160 170 860 870 880 890 895 It. Rev. Item   Omschrijving Locatie temp Uitw.dia/" Norm Aantal M2 systeem Manuren Bedrag 770 935 940 It. Rv. Lokatie Naam (") Rating soort Class Code Type / Kleur Aant. Studbolts  tal Code Nod. (mnd) (Paraaf) Act.ID Code It.   Description Duration Resource Manhours Predecessors Successors It. Nr dd-mm-yy Gereviseerd door Revisie Omschrijving         v #NAAM?    
12 V,W,C Medium Shell / Top   5%Sod.pyrophosfaat V-0102:01--K2   T.M.           3,9   1.4541 2 150#WN       5/8" x 80               1   01 X Stelling Dem./Mont.                                                 1   02 X Isolatie Demonteren/Monteren                                                             1     v VGWM           Sheet 1/2                                                         1   06 X SCHOONMAKEN                   1   09b X Distributie                             1   10a X Schilderwerk inwendig:                         1   V-0102:01--N1- Drain 2 150#WN 1.4541 0 0     5/8" x 80 4 0 - -   V-0102A020 020 V-0102 A Erect scaffolding 4 SCA 6,24   V-0102A050 1 A 21-09-00 Bayze SD International Eerste generatie     A2 Krit.werk nvt   - -
13 V,W,C Medium Pijp / Bodem     V-0102:01--K3A   L.I.A.           3,9   1.4541 2 150#WN       5/8" x 80               2       Uitwendig t.b.v.                                                 2       Bolfront Koppen 780,00       2,0 10 60 N A142-B150 0 120[1] 240 1,00 1,00 240 88 211,20 0,00 211,20 51,05 4,14 - 1,86 0,00 0,00 0,00 1,86 0,41 - 2     Pluggen scherm Mont/Dem Veiligheid!!       1   1,0 1,0 2,00 0,00 2,00 1,00 2,00 2,00                                       2       Kop V-0102 0 2     0       2       Vrijschakelen Veld:....... - - -  1 1,00 1,00   1               2       Epikote Koolteren Pijpplaat 100 0   1,0               2   V-0102:01--N2- Sol. uitlaat 2 150#WN 1.4541 0 0     5/8" x 80 4 0 - -   V-0102A050 050 V-0102 A Remove insulation 4 INS 9,68 V-0102A020 V-0102A100 2             A3 L.D.mat. nvt   - -
14 V,C Gew.leeg / Totaal geďnst. Kg 2.850,0 V-0102:01--K3B   L.I.A.           3,9   1.4541 2 150#WN       5/8" x 80               3     Steekfl,koppen E-106,rondom -   S 2,0 4,5 1,5   2,0 bg 1,0 1,0 8,1 0,0 27,0 10,0 27,0 372,6 399,6 4,9   0,0   3,2 3     Romp Volledig i.v.m. US 780,00       2,2 10 60 N A142-B150 0 120 264 1,00 1,00 264 88 232,32 0,00 232,32 51,05 4,55 - 2,05 0,00 0,00 0,00 2,05 0,46 - 3   - - -           1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00 0,00                                       3   Bundel;vast V-0102 3/4" 508 2,03 2426 0     Afzetting !! 3     - - - - -  0 0 0,00   0               3                             3   V-0102:01--N3- Stoom uitlaat 2 150#WN 1.4541 0 0     5/8" x 80 4 0 - -   V-0102A100 100 V-0102 A Spading 4 CON 4,60 V-0102A050 V-0102B200 3             A4 Opmerking nvt   - -
15 V,C Gewicht deksel/kop Kg   V-0102:01--A3   Mangat           8,0   1.4541 18 150#SO       1 1/8" x 145               4             L   1,0 1,5   2,0 bg 1,0 1,0 0,3 3,0 0,0 10,0 1,5 13,8 15,3 0,2   0,0   0,1 4     Sluitrand Koppen 780,00       2,0 2+4 60 N B150 0 120 240 1,00 1,00 240 100 240,00 0,00 240,00 51,05 4,70 - 2,12 0,00 0,00 0,00 2,12 0,47 - 4   - - -           1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00 0,00                                       4                       4     - - - - -  0 0 0,00   0               4                             4   V-0102:01--N4- vent 2 150#WN 1.4541 0 0     5/8" x 80 4 0 - -   V-0102B200 200 V-0102 B Open Equipm.(Heads /Rest of Manh./ manway trays) 8 CON 4,95 V-0102A100 V-0102B300 4         B Civiel B1 Stelling                    
16 WW Gewicht waterkast Kg                                                         5             R1       2,0 1,0   1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 10,0 0,0 92,0 92,0 1,2   2,0   0,8 5                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5   03 X STEEKFLENZEN ZETTEN en/of TREKKEN+MANGATEN Openen/Sluiten                                                                 5                       5     - - - - -  0 0 0,00   0               5   Schilderwerk uitwendig:                         5   V-0102:01--N5- Nitrogen 2 150#WN 1.4541 0 0     5/8" x 80 4 0 - -   V-0102B300 300 V-0102 B Bundle pulling 2 SUB 2,00 V-0102B200 V-0102B350 5             B2 Isolatie        
17 WW Gewicht bundel Kg                                           Plant-Noord  Belangrijke Maten   6                             1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0   0,0   0,0 6       Leiding N1 , N2 8,00       2,0 10 60 N A170-B150 0 33,45 66,9 1,00 1,00 66,9 88 58,87 0,00 58,87 51,05 1,15 - 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52 0,12 - 6       Steekflens Zetten/trekken Operatie   12" 150# 2 2,60 1,0 1,0   5,20 0,00 1,00 5,20   2,60                                   2,60 6                       6   09a X Electrical                             6   Uit NDO Onderzoek:                         6   V-0102:01--N6- Sol. inlaat 2 150#WN 1.4541 0 0     5/8" x 80 4 0 - -   V-0102B350 350 V-0102 B Cleaning in plant 4 CLO 3,00 V-0102B300 V-0102B360 6             B3 Schilderen        
18 WW Warmte uitw.opp. M2                                           L =   7                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 7     Hoedkap N1 , N2 8,00       2,0 2+4 60 N B150 0 18,30 36,6 1,00 1,00 36,6 100 36,60 0,00 36,60 51,05 0,72 - 0,32 0,00 0,00 0,00 0,32 0,07 - 7   Steekflens Zetten/trekken Operatie   8" 150# 2 2,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00   2,00                                   2,00 7                       7       Aarde Brengen / Verwijderen - - -  1 0,70 0,70     0,35   0,35         7     0   .   1,0               7   V-0102:01--K1A- Standpipe 2 150#WN 1.4541 0 0 0   5/8" x 80 4 0 - -   V-0102B360 360 V-0102 B Cleaning in yard 4 CLO 3,00 V-0102B350 V-0102B395 7             B4 Cleaning        
19 WW Pijp                   n,OD,Th,L                                             H = -   8                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 8                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 8                       8     Electrical Tracing Brengen / Verwijderen - - -  1 0,60 0,60     0,3   0,3         8   . 0                       8   V-0102:01--K1B- Standpipe 2 150#WN 1.4541 0 0 0   5/8" x 80 4 0 - -   V-0102B395 395 V-0102 B Brushing for N.D.E. 4 CLO 20,40 V-0102B360 V-0102B400 8             B5 Firepr./bet.        
20 WW Pluggen dxdxL                                           O.D. =   9                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 9     Leiding N3 , N4 12,00       2,0 10 60 N A170-B150 0 55,25 110,5 1,00 1,00 110,5 88 97,24 0,00 97,24 51,05 1,90 - 0,86 0,00 0,00 0,00 0,86 0,19 - 9   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 9                       9     - - - - -  0 0 0,00     0   0         9   . 0                       9   V-0102:01--K2- T.M. 2 150#WN 1.4541 0 0 0   5/8" x 80 4 0 - -   V-0102B400 400 V-0102 B US - N.D.E. Testing 4 INP 2,00 V-0102B395 V-0102B415 9         C Wtb   Fase 1, tijdens afsteekperiode ( reďmbursable contract )            
21 Vat Soort filter                                             t-shell =   10                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 10     Hoedkap N3 , N4 12,00       2,0 2+4 60 N B150 0 21,10 42,2 1,00 1,00 42,2 100 42,20 0,00 42,20 51,05 0,83 - 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,08 - 10   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 10                       10     - - - - -  0 0 0,00     0   0         10   . 0                       10   V-0102:01--K3A- L.I.A. 2 150#WN 1.4541 0 0 0   5/8" x 80 4 0 - -   V-0102B415 415 V-0102 B First inspection 4 INP 4,00 V-0102B400 V-0102B0 10             C1:01 Afsteken tbv operatie   nvt              
22 Vat Afmetingen filter mm                                           t-head =   11                             1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0   0,0   0,0 11                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 11   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 VERVUILING GEGEVENS 11     - - - - -  0 0 0,00     0   0         11       . 0                       11   V-0102:01--K3B- L.I.A. 2 150#WN 1.4541 0 0 0   5/8" x 80 4 0 - -   V-0102B0 0 V-0102 B Install Bundle 2 CON 0,00 V-0102B415 V-0102B600 11               Openen t.b.v. ontluchting:      
23 V,C Aantal Filter elem. / Schotels                                             Elev.abs =   12                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 12     Leiding N5 t/m N8 2,00       4,0 10 60 N A170-B150 0 35,15 140,6 1,00 1,00 140,6 88 123,73 0,00 123,73 51,05 2,42 - 1,09 0,00 0,00 0,00 1,09 0,24 - 12   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 JAAR     12     - - - - -  0 0 0,00     0   0         12   . 0                       12   V-0102:01--A3- Mangat 18 150#SO 1.4541 0 0 0   1 1/8" x 145 16 0 - -   V-0102B600 600 V-0102 B Testing leak/hydro 8 CON 14,40 V-0102B0 V-0102B700 12             C1:02 Openen mangat     
24 Vat Gaas afm/mesh                                             Elev.rel = -   13                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 13     Hoedkap N5 t/m N8 2,00       4,0 2+4 60 N B150 0 14,00 56 1,00 1,00 56 100 56,00 0,00 56,00 51,05 1,10 - 0,49 0,00 0,00 0,00 0,49 0,11 - 13   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 96       Aard van de vervuiling       Graad van vervuiling Opmerking 13     - - - - -  0 0 0,00     0   0         13   . 0                       13   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   V-0102B700 700 V-0102 B Final inspection 4 INP 2,00 V-0102B600 V-0102B800 13             C1:03        
25 V,C Isolatie dikte mm 80,0                                         Cl. Elev. =   14                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 14                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 14   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 - - - - Teer-Visceuse producten - Geen/Schoon -   14     - - - - -  0 0 0,00     0   0         14                             14   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   V-0102B800 800 V-0102 B Close Equipment 8 CON 0,00 V-0102B700 V-0102B900 14             C1:04        
26 V,W,C Uitstoom temp.( vr schild.werk) Celc. -                                           15                           1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 15                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 15   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00           - Gering   -     15     - - - - -  0 0 0,00     0   0         15                             15   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   V-0102B900 900 V-0102 B Remove Spades 4 CON 4,60 V-0102B800 V-0102C950 15             C1:05        
27                                             16       Inwendig t.b.v. skirt  etc.                                                 16                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 16   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 - - - - Zachte aanslag- ( slib,sludge,zand )       - Matig   -     16   09c X Verlichting                             16       Uit andere redenen:                         16   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   V-0102C950 950 V-0102 C Install Insulation 4 INS 9,68 V-0102B900 V-0102C952 16             C1:06        
28 TOEGEPASTE MATERIALEN                                           17                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 17                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 17   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00           - Redelijk   -     17       Looplamp Brengen / Verwijderen - - -  1 1,00 1,00 1                 17                             17   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   V-0102C952 952 V-0102 C Install Insulation by Flanges 4 INS 2,15 V-0102C950 V-0102C980 17               Fase 2, tijdens Turn Around periode ( Lump-sum )            
29 Col. Top                                               18                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 18                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 18   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 - - - - Harde aanslag - ( cokes-polymers )       - Sterk   -     18     Verdeelset Brengen / Verwijderen - - -  1 1,00 1,00 1                 18                             18   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   V-0102C980 980 V-0102 C Remove scaffolding 4 SCA 4,16 V-0102C952   18               Uitwendig                    
30 V,W,C Romp   TP321/1.4541                                           19                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 19                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 19   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00           - Zwaar   -     19     - - - - -  0 0 0,00 0                 19                             19   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                       19             C2:01 Mangat dem mon kraan      
31 WW Koppen                                               20                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0,0 20                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 20   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00 - - - - Roest - (Scaling )       - Verstopt   -     20     - - - - -  0 0 0,00 0                 20                             20   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                       20             C2:02 Flensverbinding dem mon      
32 WW Pijpenplaat                                               21       Inwendig in equipment                                                 21                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 21   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00                       21   08 X Instrumentatie                             21                                 21   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:03 Opvangen leidingwerk    takel    
33 V,W,C Pijpen / Bodem (V,C)                                               22                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   22                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 22   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00   0,00                                   0,00         Cleaning: 2 man + wagen incl.bediener     Activiteit nr. 350         22       Instrum: Afkoppelen /Aansluiten - - -  1 1,00 1,00       0,5   0,5       22                             22   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:04 Kop          
34 WW Keerschotten                                               23                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   23                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 23   Vat/col-> - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00     0,00                           0,00         Cleaning uur Manuren / -kosten Equip.uren / -kosten Totaal 23     Instrum: Afkoppelen /Aansluiten - - -  1 1,00 1,00       0,5   0,5       23                             23   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:05 Waterkast          
35 V,W,C Lining                                               24                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   24                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 24   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00     0,00                           0,00       It. Omschrijv. Cleaning in de plant     Code tarief uren prijs uren prijs Prijs 24     - - - - -  0 0 0,00       0   0       24                             24   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:06 Einddeksel          
36 V,C OutletBasket                                               25                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   25                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 25   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00     0,00                           0,00       2 Kop     Bedrijfs service medewerkers     A2A 43,25 3,0 129,8     129,75 25     - - - - -  0 0 0,00       0   0       25                             25   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:07 Floating Head Deksel          
37 V,C Vulling / Schotels                                               26                             1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   26                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 26   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00     0,00                           0,00                 0,0 0,0     0,00 26     - - - - -  0 0 0,00       0   0       26                                 26   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:08 Assistentie t.b.v.bundel trek zett.      
38 V,C Demister                                               27                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   27                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 27   04a X DEMONTEREN / MONTEREN         Sheet 2/2                                                             Mangatwacht   43,25 0,0 0,0     0,00 27     - - - - -  0 0 0,00       0   0       27                             27   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:09 Anodes dem mon      
39 V,W,C Stud Bolts Uitw. A193 B7                                           28                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   28                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 28       - - -     U-rate 0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 1050bar-74l/min. (normaal HD)   A2A 108,00     1,5 162,00 162,00 28     - - - - -  0 0 0,00       0   0       28                             28   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:10 Schoonm.+contr.pakk.vlak.       3x  
40 V,W,C Moeren Uitw. A194 2H                                           29                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   29                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 29   Flensverbinding Dem/Mon -   8" 150# 2 2,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00       2,20                           1,80         Hogedrukwagen 1320bar-127l/min. (rotor-jetten)   145,00         0,00 29     - - - - -  0 0 0,00       0   0       29                             29   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:11 Controle ??? pakkingen       3x  
41 V,W,C Bouten Inw.                                             30                           1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   30                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 30   Flensverbinding Dem/Mon -   8" 150# 2 2,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00       2,20                           1,80         Hogedrukwagen 900bar-158l/min.   145,00         0,00 30     - - - - -  0 0 0,00       0   0       30                             30   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:12 Persring          
42 V,W,C Moeren Inw.                                                                               10,4 3,0 27,0 260,0 28,5 478,4 506,9 6,2 0,0 2,0 0,0 4,2 31                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 31   Flensverbinding Dem/Mon -   8" 150# 2 2,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00       2,20                           1,80         Hogedrukwagen 570bar-98l/min (pistool-werk)   68,00         0,00 31     Looptest Instr.---- - - -  1 1,00 1,00               1   31       Procedure kleine klussen                         31   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:13 Event.rep.          
43 V,C Pakking Inw.                                             Stelling-schets:     32                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 32   Flensverbinding Dem/Mon -   8" 150# 2 2,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00       2,20                           1,80         Vacuumwagen   79,00         0,00 32     Looptest Instr.---- - - -  1 1,00 1,00               1   32                             32   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:14 Mangat   Mon      
44 WW Pluggen   AISI 316                                                 33                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 33   Leiding Dem/Mon -   8" S10 1 4,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00       2,20                           1,80         Vacuumwagen   79,00         0,00 33     - - - - -  0 0 0,00               0   33                             33   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:15 Steekflenzen   Trek      
45 WW Anoden / Aantal /afm.   Magnesium/10                                                 34                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 34   Studbolt Dem/Mon Kop   5/8" U-rate 48 0,11 1,0 1,0   5,28 0,00 1,00 5,28       2,90                           2,38                 Sub-totaal--->   3 129,75 1,5 162,00 291,75 34     - - - - -  0 0 0,00               0   34                                 34   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                             Inwendig                    
46 WW Anode draadeind   DIN St. 52-3N                                                 35                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 35   Kop Handling - 782 <1000 U-rate 2 0,20 1,0 1,0 1,00 0,40 2,00 1,00 2,40       1,32                           1,08     It. Omschrijv. Cleaning op de spuitplaats     Activiteit nr.   360         35     - - - - -  0 0 0,00               0   35                                 35   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -                           C2:20 Internal            
47 WW Anode ring   Rubber                                                 36                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 36   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00     3 Bundel;vast Bedrijfs service medewerkers     B2A 43,25 3,0 129,8     129,75 36     Beamix-test Instr.---- - - -  1 0,70 0,70                 0,7                   2 Totaal------->           36   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:21            
48 V,C Isolatie + Dikte mm Mineral wool                                                   37                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 37   - - - 0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00               0,0 0,0     0,00 37     Beamix-test Instr.---- - - -  1 0,70 0,70                 0,7 Opmerking :     37   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:22            
49 V,C Isolatie beplating   Al                                                 38                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 38   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00               0,0 0,0     0,00 38     - - - - -  0 0 0,00                                                     38   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   PathName 0             Borstelen tbv NDO                
50 Vat Gaas                                                     39                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 39   - - - 0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 1050bar-74l/min. (normaal HD)     108,00     1,5 162,00 162,00 39     - - - - -  0 0 0,00                                                     39   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   FileName 0           C2:25 Borst.vlgs proc.: ..........  0    
51 Vat Basket                                                     40                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 40   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 1320bar-127l/min. (rotor-jetten)   145,00         0,00 40     - - - - -  0 0 0,00                                                     40   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   InternetPath 0           C2:26        
52 WW Behandeling                                                     41                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 41   - - - 0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 900bar-158l/min.   145,00         0,00                     2,00 1,00 0,65 1,00 0,65 1,00 0,00 2,00 1,40       41   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   SheetName V-0102           Persen vlgs keur.meth.                
53                                                         42                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 42   - - -         0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Hogedrukwagen 570bar-98l/min (pistool-werk) B2A 68,00         0,00 OPMERKINGEN :            42   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   SheetSort PLC           C2:30 Persen, vullen RIP   M3    
54 TEKENINGEN X = V.toepass. s=stw  KEURINGSMETHODIEK 199X   N.D.T. Resultaten Keuring 1996           43                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 43   - - - 0,0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Vacuumwagen   79,00         0,00             43   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:31 Persen, vullen ROP      
55   Fabrikant TC.: 6061222 - - Inwendig visueel - Uren                                         44                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 44   - - - 0,0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         Vacuumwagen   79,00         0,00     08 -> 5,4         44   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:32 Pomp      
56   Pakking TC.: - - Uitwendig visueel -   Stomp/romp.. Dia / " Uren       Codes:         Plattegrond:                 45                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 45   Bundel-> - - - 0,0       0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00             0,00         0,00                             Sub-totaal--->   3 129,75 1,5 162,00 291,75     09a -> 1,3         45   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:33 Aansluiting      
57   EFD TC.: 6058558 - - Hydrostatisch beproeven R.I.P. - Barg R.O.P. - Barg     0 -       S = Staande stelling     46                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 46   - - -         0 1,0 1,0 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00                   Totaal->   6             09b -> 1         46   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:34 Persstekers      
58   Berekening TC.: - - N.D.O. (opm.3) -                   - -       L =     47                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 47   - - -         0 1,0 1,0 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00       0,00                           0,00         A Handcl. - Uitvegen/uitlappen       PathName 0     09c -> 2     PathName 0           47   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:35 .......      
59       -   Reparatie - : -     - -             48                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 48   Pakkingvlak Schoonmaken -   <1000 U-rate 2 1,00 1,0 1,0   2,00 0,00 1,00 2,00       1,10                           0,90         B Handcleaning - Spoelen       FileName 0         FileName 0           48   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       C2:36 Floating Head Luchttest      
60 REGISTRATIE NUMMER 07 ->  X  KEURINGSMETHODIEK 1996     - -             49                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 49   Pakking Controle Kwaliteit!!   <1000 U-rate 1 1,00 1,0 1,0   1,00 0,00 1,00 1,00       0,55                           0,45             (1)= Handcleaning   C Handcl. - Borstelen/Bikken       InternetPath 0           InternetPath 0           49   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -   D Electra               Omschrijving        
61   SNC Reg.No. 602320   s Inwendig visueel   1   - -             50                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 50   Anode Dem/Mon -   3/4" U-rate 3 1,00 1,0 1,0   3,00 0,00 1,00 3,00       1,65                           1,35             (2)= HD-reinigen   A HD-cleaning - Pistool         SheetName V-0102           SheetName V-0102           50   - 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 - -       D1 Afkoppelen/aansluiten                  
62   STW.VOLG No.       Uitwendig visueel       - -             51                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 51   Label Plaatsen/Verwijd Logistiek!!   Label U-rate 2 1,00 1,0 1,0   2,00 0,00 1,00 2,00       1,10                           0,90             (3)= Chemisch reinigen   B HD-cleaning - Kruipslang       SheetSort E&I           SheetSort PNT      
 
  56   STUD  BOLTS ( Exchanger / mangat )                           D2 Testen        
63   STW Reg.No. 659191Z     Hydrostatisch beproeven R.I.P. Barg R.O.P.   Barg 1   - -             52                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 52   Borst-> Romp Borstelen - 782 <1000 U-rate 1 8,00 1,0 1,0   8,00 0,00 1,00 8,00               8,00                                  C HD-cleaning - Lans               © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996    
 
                                  © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996           57                                         D3 Distributie        
64   Hinderwet       N.D.O. (opm.3)                 0                   53                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 53   Stomp Borstelen N3   12" U-rate 1 5,40 1,0 1,0   5,40 0,00 1,00 5,40               5,40                             ->   ---------------------------->   D HD-cleaning - Rotorjet     58   Pos Aant Afmetingen Code                           D4 Verlichting         
65           Reparatie           -             54                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 54   Stomp Borstelen N4   12" U-rate 1 5,40 1,0 1,0   5,40 0,00 1,00 5,40               5,40                                 E HD-cleaning - Rioolkop     59   0 0 0                         E Instrum.               Omschrijving        
66 MANGAT / DEKSEL Pakkingen W.Wiss.Pakkingen                       totaal -> 2 400                       55                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 55   Stomp Borstelen N6   2" U-rate 1 1,60 1,0 1,0   1,60 0,00 1,00 1,60               1,60                                (A)= In de plant   F HD-cleaning - Zuigwagen     60   0   0 0                             E1 Afkoppelen                    
67 V,WW V,WW V,Ww V,WW V,WW V,WW V,WW WW V,W V,W W.Wiss. WW WW WW WW WW V,WW   Matr. Best.bon               PathName 0               56                             0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 56   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                (B)= Op de spuitplaats   G HD-cleaning - Stoomcleaner PathName 0     61   0   0 0                             E2 Aansluiten        
68 Aantal Pos Type L/O.D B/I.D. Th a b R1 R2 k l m n p s BC                     FileName 0               57                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 57   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                             H HD-cl.-Stral.(grit/zand/ker.pit) FileName 0     62   0   0 0                             E3 Testen        
69                                                 InternetPath 0                 58                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 58   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                             I HD-cleaning - Boren InternetPath 0     63   0   0 0                         F Kraan/tra.       Gewicht Elev.     Omschrijving        
70                                                       SheetName V-0102                 59                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 59   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                           Voorbeeld : In de plant,handcleaning - spoelen    A Chemisch reinigen .....   SheetName V-0102     64   0   0 0                             F1 Kraanhulp                    
71                                                       SheetSort SCA                 60                           0 0 0 1,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0,00 51,05 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 60   - -         0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                                   is code: A1B   B Chemisch reinigen ..... SheetSort CLN     MANGAT / DEKSEL / Warmte wisselaar Pakkingen       Transport            
72                                                                 © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996          
 
                                    1196,8     1196,8   1098,16 0,00 1098,16   21,51 0,00 9,68 0,00 0,00 0,00 9,68 2,15 0,00 61   Inwend-> - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                       It. Rv. Pos Aant. Th L/O.D. B/I.D. a b R1 R2 k l m n p s BC Material Bon nr. G Inspectie   Volgens Keuringsmethodiek  Stw. 0 Omschrijving        
73                                                     OPMERKINGEN :  PathName 0       62   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                                           © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996
 
1   0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0   0    
74                                                   PathName                             FileName 0           SheetN. V-0102                                           63   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                         2   0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0   0    
75                                                   FileName                           © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996 InternetPath 0           SheetS. INL
 
                          © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996     64   Divers.-> - - -     U-rate 0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00               0,00                         3   0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0 0 0    
76                                                   InternetPath                   Kode Omschrijving 65   04b X PERSEN                                                                     4   0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 Code 0   0    
77 BIJZONDERHEDEN STUD  BOLTS ( Exchanger / mangat ) Aanh.mom. Persring aanwezig     HIJS enTRANSPORT ( 05) Uren .   SheetName V-0102                 1 Afnemen isolatie 66       -             0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00               5   0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0 0 0   0    
78 Fabrikant: S.M.A. - Schoonebeek         (Nm) Perspakking     Kraan         SheetSort EDS                 67   Persen Vullen/Drainen Hydrotest   <10 U-rate 1 8,00 1,0 1,0   8,00 0,00 1,00 8,00                         8,00               TOTAAL GELEVERD AAN:   DATUM:     NAAM:     HANDTEKENING                                  
79 All gaskets Spijkerpl./graf. acc. mesc. Pos Aant Afmetingen Code Advies Maxim. Type vervuiling     Sprei         Opmerkingen:                   68   Pomp Opvoer/Afvoer Hydrotest   Pomp U-rate 1 4,00 1,0 1,0   4,00 0,00 1,00 4,00                         4,00                         H Opmerkingen                      
80 85.30.01.xxx.x             Onderdeel          Schoonmaakmethode Mastlengte             69   Aansluiting Mon/Dem Drain/Vent   2" 150# 2 1,20 1,0 1,0   2,40 0,00 1,00 2,40                         2,40                                           © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996                            
81               Romp/kast   Hijsbalk aanwezig             70   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
82               Bund-in   Kompleet Afhijsen             71   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
83               Bund-om   Hijshulp/gereedsch.       Revisie           Plant :     72   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
84               Kop   Bundeltrekker       Datum           Unit :     73   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
85               Keerkast   Handmatig       File drwg:           Prod.syst. :     74   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                         0,00              
86 (1) -> Op.stfl/afk.=Operat.steekfl.zetten/instr.leiding afkoppelen             Deksel   OogBouten Bundel     <- bijz. hijs-     Equip Duty: Passivator feed vessel     Grid I.24     75   Test-> -   -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                                     0,00  
87 (2) -> Afdek=afdekken met plastic,afb(4)=afblinden op 4 bouten,             Floating head   OogBouten Persring      werk( . of  ! )   Equip type: Vessel Group 22     76   - - -       0 0 1,0 1,0   0,00 0,00 1,00 0,00                                        
88   Afb(v)= volledig afblinden met juiste pakking             Bodem   Oogbout.Floating H.   0 <-Totaal   Equip  No  : V-0102 Sheet 1 v 1                                 Totaal -> 77,68 4,00   81,68 2,00 4,60 0,00 19,62 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16,06 0,00 4,60
89 (3) -> Isolatie en borstelen vlgs N.D.O procerdure             Apparaat   TRANSPORT   © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996 EDS no. Tc 6.996.52
 
  OPMERKINGEN :  PathName 0   Norm Uren excl.stopfactor (A) 77,68 Tot.ur.(norm+N.norm): 81,68 = EH88+EE91 03 --> 11,2  
90           FileName 0   SheetName V-0102   Stopfactor 1   (B) 0,00 Check verdeling in act.: 81,68     04a -> 56,08                                
91 © Copyright Bayze Shutdowns Int. BV , 1996   InternetPath 0   SheetSort MCH   Norm Uren incl.stopfactor (A+B) 77,68 Total check   81,68     04b -> 14,4                                
92
93
94
95
96
97
98

[1]
Verklaring Formule:
=
ALS(ISLEEG(BT13)=WAAR;"0";VERT.ZOEKEN(BT13&VAST(BV13;2;WAAR)&CA13;db!$P$7:$CP$5000;
(  VERT.ZOEKEN(VAST(CB13;0;WAAR)&CC13&BT13&CD13;db!$C$7:$D$2000;2;ONWAAR)  )  ;ONWAAR))
                                                                                                                                             2= Kolomindex
- ALS(ISLEEG(BT13)=WAAR;"0";VERT.ZOEKEN -> als waar dan "0" anders verder met VERT.ZOEKEN
a- Als cel BT13 leeg is ( dus WAAR ) dan komt er een 0 te staan als tekst, dus vooraan de cel
b- Als cel BT13 niet leeg ( dus niet WAAR )

VERT.ZOEKEN(ZOEKWAARDE;TABELMATRIX;KOLOMINDEX_GETAL;benaderen )
Zoekwaarde=
BT13&VAST(BV13;2;WAAR)&CA13        is Bolfront780,0010 ( zie sheet db cel P768 )
Tabelmatrix=db!$P$7:$CP$5000
Kolomindex_Getal=
(VERT.ZOEKEN(VAST(CB13;0;WAAR)&CC13&BT13&CD13;db!$C$7:$D$2000;2;ONWAAR)
                                                                      CB13 is isolatie dikte, CC13 is tracing ja/nee, BT13 is omschriving, CD13is isolatie soort
Zoekwaarde=
60NABolfront142-B150 (zie sheet db cel C42 )
Kolom 2 geeft cel D42 dus het getal 5 dit betekent kolom 5 voor het Blauwe VERT.ZOEKEN de uitkomst is sheet db, cel T768 = 120,00


VAST(g
etal;decimalen;punten). Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen en geeft het resultaat weer als  tekst weer met of zonder komma's. WAAR is voor getallen groter dan 1000. De punten worden dan weggelaten
Resultaat is : Bolfront780,0010 ( Omschrijving-Dia/"/M2-Berwerking ) zoeken in range P7:CP5000
met variabel VERT.ZOEKEN...